Posts Tagged 'Sfinții martiri năsăudeni'


Sfinții martiri năsăudeni: credința mai presus decât viața însăși


Sfinții martiri năsăudeniSfinții martiri năsăudeni: credința mai presus decât viața însăși – de Morariu Iuliu-Marius

Demult, pe plaiurile transilvane unde credința ortodoxă era încă, în ciuda tuturor dificultăților, nealterată și nepătată, românii, reușind să se păstreze pe linia credinței în ciuda apostaziei unor oameni lași de talia lui Atanasie Anghel, în anul 1763, monarhia austriacă, mânioasă că proaspăta inovație papală, uniația, nu a avut succesul scontat, s-a gândit la o nouă strategie prin care să-i câștige adepți.

Așa au apărut cele două regimente de graniță. Concepute inițial pentru apărarea granițelor de posibilele invazii ale rușilor sau ale turcilor, ele vor avea însă și alte scopuri, între care, la loc de cinste și pe acela al atragerii iobagilor ardeleni la uniație.[1]

La Năsăud, planurile desfrânatei crăiese Maria Tereza vor fi dejucate de centuagenarul personaj cunoscut în istorie ca Tănase Todoran sau Sfântul Atanasie.  În momentul depunerii jurământului militar, motivat de încălcările flagrante ale promisiunilor făcute cu generozitate în vederea atragerii unui număr cât mai mare de vlahi la înrolare și de abuzurile făcute de ofițerii trimiși să se ocupe cu organizarea regimentului (în special cele cu privire la credință, după cum se va vedea mai apoi),  acesta va ieși călare în fața celor adunați acolo și va rosti o cuvântare înflăcărată și răscolitoare de cuget, al cărei scop va fi determinarea românilor să refuze jurământul[2]. Iată conținutul ei:

 ,,De doi ani suntem cătane, adică grăniceri și carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că suntem oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătănești; copiii noștri vor merge până la marginile pământului  să-și verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim robi, să n-avem nici un drept, copiii noștri să fie tot proști, ori vor învăța ceva, ori ba? Așa nu vom purta armele, ca și sfânta lege să ne-o ciufulească tisturile.[3] Jos cu armele! Alungați păgânii din hotarele noastre! Auziți creștini români, numai atunci vom sluji când vom vedea carte de la înalta împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci nu, odată cu capul! Ce dă gubernia și cancelaria din Beciu, e nimic, îs minciuni goale de azi până mâine!”[4] Continue Reading »