Posts Tagged 'Sfanta Treime'


Despre Sfânta Treime: Expunere pe scurt a credinţei ortodoxe; A lui Anastasie Sinaitul, Patriarhul Teupolei , şi a lui Chiril al Alexandriei


Sfânta TreimeExpunere pe scurt a credinţei ortodoxe

A lui Anastasie Sinaitul, Patriarhul Teupolei[1], şi a lui Chiril al Alexandriei

Traducere din PG 89, 1399-1404 

 

Catehetul[2]: De ce religie eşti, omule?

Catehumenul: Sunt creştin.

Şi ce e creştinul?

Cel ce viază după Dumnezeu şi vieţuieşte cu dreaptă credinţă şi în chip plăcut lui Dumnezeu, şi în chip bun.

În ce priveşte teologia[3], câte firi mărturiseşti?

Una.

Care e aceasta?

Dumnezeirea.

Ce este Dumnezeu?

Fiinţă necauzată, cauză a tuturor celor ce sunt, adică atotputernică, cu totul tare, cauza mai presus de fiinţă a oricărei cauze şi firi.

Şi cum crezi?

Cred în unul Dumnezeu Tatăl şi în unul Fiu şi Dumnezeu, născut din Dumnezeu şi Tatăl, şi în unul Duhul Sfânt, Dumnezeu purces de la Tatăl.

 Prin ce se deosebeşte Fiul de Tatăl?

Prin ipostas, potrivit căruia Tatăl este nenăscut, iar Fiul născut, fiindcă este din Tatăl.

Prin ce se deosebeşte Duhul Sfânt de Tatăl şi de Fiul?

Prin ipostas, potrivit căruia este purces.

Prin urmare, crezi în trei dumnezei.

Să nu fie. Continue Reading »