Posts Tagged 'refuzul cardului naţional de sănătate'


Scrisoare către Patriarhia Română, privind refuzul cardului naţional de sănătate


ASOCIAŢIA NAŢIONALǍ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVǍ ŞI RETRAGERE FILIALA JUD. VRANCEA “STEFAN CEL MARE”

Focşani,
Cercul Militar
Str. Cezar Boliac, nr.8
Jud. Vrancea
Nr. 03/2015 ; data: 06.01.2015
EXCELENTEI SALE,
PREAFERICITUL PARINTE DANIEL,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Membrii asociaţiei noastre, au luat la cunoştinţă cu bucurie şi recunoştinţă de iniţiativa Patriarhiei României de a veni în sprijinul creştinilor, care din motive de conştiinţă sau religioase refuză cardurile naţionale de sănătate. Acest lucru a fost arătat în „Hotărâri ale Sfântului Sinod pentru susţinerea orei de Religie în învăţământul public” din 16-17 Dec.2014 unde a precizat:
„Sfântul Sinod a hotărât cooperarea cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor, precum şi susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care din motive de conştiinţă sau religioase refuză cardul naţional de sănătate.”
http://basilica.ro/hotarari-ale-sfantului-sinod-pentru-sustinerea-orei-de-religie-in-invatamantul-public-102838.html . Adăugat la 17.12.2014.
În lumina celor arătate mai sus aşteptăm cu nerăbdare şi speranţă să vedem materializată această benefică colaborare între aceste două instituţii de mare importanţă ale statului, una care organizează tratarea sufletului şi alta care organizează tratarea trupului uman.
În acest sens, vă semnalăm că, pe situl Ministerului Sănătăţii, la secţiunea Legislaţie http://www.ms.ro/?pag=22, a fost pusă în dezbatere publică, începând cu data de 30.12.2014 „Hotărârea de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, dezbatere care se doreşte a fi încheiată după data de 08.01.2015. Continue Reading »