Posts Tagged 'reactie'


FRĂȚIA ORTODOXĂ: DESPRE PROTEST ȘI ATITUDINE


FRĂȚIA ORTODOXĂ: DESPRE PROTEST ȘI ATITUDINEPunct de vedere al Frăției Ortodoxe!

Având în vedere evenimentele care tulbură țara în ultimele zile, precizăm poziția organizației noastre.

Suntem clar împotriva întregii clase politice care de 28 de ani a ruinat țara. Partidul cu cel mai mare rol în aceasta este PSD. Toate celelalte partide au fost și sunt în asociere infracțională cu acesta, schimbându-se la conducerea țării și protejându-se unii pe alții.
De nenumărate ori am organizat proteste punctuale împotriva devierilor partidelor politice aflate la guvernare.
Am ajuns la concluzia că înlăturarea de la putere a unora pentru a face loc celorlalți este o risipă de energie care este folosită doar de așa-zisa opoziție.
Suntem împotriva violenței din orice direcție. Considerăm protestele, neurmate de o strategie de schimbare a clasei politice, doar o supapă de eliberare a supărărilor acumulate de populație. Lucrurile nu se vor schimba așa!

SOLUȚIA FRĂȚIEI!

Adunarea generală și organizarea oamenilor care vor o schimbare reală prin faptă a societății românești. Vom ridica o nouă clasă politică, care se va forma prin selecția oamenilor de jertfă, oameni care se vor cunoaște la acțiunile de voluntariat.
Lucrarea a început de câțiva ani!
Avem filiale în mai multe zone ale țării.
Prin adunarea în jurul Faptei vom putea construi o Nouă Românie!
Altfel, ne vom strânge din când în când și vom scanda lozinci, dar nu vom face altceva decât să împlinim planurile trădătorilor care ne conduc.
Haideți în Frăția Ortodoxă!
Ne putem lua soarta în propriile mâini!

Doamne miluiește Neamul nostru Românesc!Scrisoarea deschisă a unor Părinți Aghioriți către Chinotita Sf. Munte în privința Sinodului din Creta


sf munteSfântul Munte 20/6/2016 (3/7/2016)

Duminica Părinților,

Mărturisitorilor, Cuvioșilor, Ierarhilor și Mucenicilor Aghioriți

Scrisoarea deschisă a unor Părinți Aghioriți

Către:

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte,

către cei 20 de egumeni dimpreună cu obștile lor,

și spre informarea pliromei cu nume creștin al Bisericii.

 

”… ca niște fii iubitori de părinți, să păstrăm moștenirea părintească nestricată, să nu destrămăm locul acesta precum smochinul neroditor, ci privind cu luare aminte la mai-marii noștri, la felul cum și-au încheiat viața, să le urmăm CREDINȚA și lupta, ca să dobândim și noi dimpreună cu ei bunătățile cele veșnice”

      (Stihiră de la Litia Slujbei Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți ai noștri Aghioriți, cei ce au strălucit în Sfântul Munte Athos.)

 

Preacuvioși Părinți,

 

După ce am cercetat cu toată luarea aminte textele finale, care au fost făcute publice, ale așa-zisului Sfânt și Mare Sinod, precum și răspunsurile unor distinși teologi și mitropoliți, purcedem la a vă pune înainte următoarele.

Concluzia ce rezultă cu ușurință din cercetarea acestora este că, în cele din urmă, acest sinod se dovedește a fi neortodox, tâlhăresc și eretic, pentru că:

 1. A recurs la manipulări fără precedent în ce privește ordinea de zi și practicile sale.
 2. I-a exclus pe episcopi și a dizolvat sinodalitatea ortodoxă și, îndeobște, au fost folosite metode neortodoxe în modul său de funcționare.
 3. Nu a existat o informare suficientă a pliromei ortodoxe, dimpotrivă, o disimulare a celor hotărâte pe durata procedurilor presinodale.
 4. Consacră teologia postpatristică.
 5. Legiferează oficial și sinodal panerezia ecumenismului.
 6. În cele din urmă a fost atins scopul acordării de caracter bisericesc ereziilor, adică s-a acceptat că papismul, precum și ceilalți eretici sunt Biserici, iar nu erezii.
 7. Coboară creștinismul la nivelul socialismului (”evanghelia socială”).
 8. Nu exprimă experiența în Duhul Sfânt a trupului eclezial.
 9. Nu urmează Tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii celei Una și nu s-au recunoscut dintru început toate Sinoadele precedente, și mai ales Sinoadele VIII și IX Ecumenice.
 10. Anulează hotărârile Sinoadelor Ecumenice.
 11. Recunoaște așa-numitul Consiliu Mondial al Bisericilor.
 12. A fost trecut cu vederea și ignorant rolul monahismului și mai ales atitudinea Aghioriților față de papism și ecumenism.

Continue Reading »