Posts Tagged 'Poezie'


România, născută prin Hristos, sălaș al lui Hristos! Poezie de Ioasaf Popa, dedicată Pr. Justin Pârvu


HRISTOS DIN CINCIZECIME, SE NAŞTE LA ROMÂNI

de Ioasaf Popa, poezie dedicată Pr. Justin Pârvu

Venind „Crăciun”, Iisuse, la neamul stră-român,

dintr-însul plăsmuit-ai o nouă creatură,

Când sfân’ Andrei – Apostol, din Cincizecime, – a pus

în inimile noastre credinţa cea-întru Tine.

 

 

Născutu-Te-ai de-atunci în neam şi-n noi mereu,

crescut de sfinţii preoţi prin har, prin grai şi fapte;

şi fost-a firea noastră ne-nfrântă de barbari,

că-n noi Ţi-era, Hristoase, statura Ta deplină.

 

De-aproape dou’ milenii, aici sălaş avem,

că n-ai lăsat duşmani, credinţa, să ne-o surpe,

n-am pângărit nici viaţa cu mlaştini de păcat,

ci rugi Ţi-am dat şi trude să fim creştini şi-n fapte.

 

Acum când suflă-n lume furtuni de făr’delegi

şi draci, în chip de îngeri, vor firea să ne strice,

să faci activă-n preoţi şi-n noi, românii toţi,

ca-ntru strămoşi, credinţa şi „lupta pân’ la sânge”.

 

Din desfrânate laturi cu dogme şi drăceşti,

purces-au mulţi să nască – se zice – „eră nouă”

în miez cu antihristul, sub sceptrul dictator,

silind să i se-nchine creştini şi lumea toată.

 

 

Iisuse, fă minunea, cum Însuţi ştii şi poţi:

să pierzi Irozii care voiesc să Te ucidă,

să fim păscuţi de Tine, divine Prunc-Păstor,

sub har şi dăscălirea de sfinţi păstori ca Tine.

 

„Crăciun fericit” şi „La mulţi Ani” 1996.

Un nins de ani monah, coleg de la Cernica

Arhim. Dr. Ioasaf PopaA trecut la Domnul fostul deținut politic și scriitor, Constantin Străchinaru. Poem: Muntele suferinței


 Constantin StrăchinaruMUNTELE SUFERINŢEI

Cuviosului Părintelui Justin Pârvu

de Constantin Străchinaru, fost deţinut politic, coleg cu Părintele Justin la Periprava

 

Urcuş înseamnă jertfă şi iubirea

de Dumnezeu, de semeni şi de glie,

Iubirea care umple firea

românului de veşnicie.

 

Ai suferit cât nu intră-n cuvinte

în abatoarele cu măcelari şi-anchete,

la minele de plumb fierbinte

şi-n celulele pândite prin vizete.

 

A trecut la Domnul fostul deținut politic și scriitor, Constantin Străchinaru.Suceava şi Aiud, Jilava, Periprava,

pe prici, pe pat de fier, cu rupte pături.

Sub talpa iadului ce lovea cu otrava

de înjurături, centuri şi cozi de mături.

 

Obloanele de lemn de la ferestre

ne-au despărţit de slava Ta adâncă,

de-a cerului Tău scumpă zestre

când clipa-ncremenea precum o stâncă. Continue Reading »3 luni de la plecarea la Domnul a Aspaziei Otel Petrescu. Poezie închinată Maicii Aspazia, de Ramona Fărăian


Adio, pân’ La revedere! 

de Ramona Fărăian

 Poezie dedicată maicii Aspazia Oţel Petrescu

1.Adio, scâncet românesc!
Suspin al gropilor comune.
Adio, ropot îngeresc!
Pomelnic înălțat de lume.

2.Adio, gura răstignită
Şi evadată în răzoare!
Adio, mana aurită,
Rebotezată-n închisoare!

3.Adio, ochi plini cu agheasmă,
Cristelniţa celor uscaţi!
Adio, floare-mbobocită
În mintea celor încercați!

4. Adio, mângâiere dulce,
Dintre revoltă şi-mpăcare!
Distanţier ce te conduce-n
Desăvârșita trecătoare.

5. Adio, piatră oţelită,
De îngeri spartă-n veşnicie!
Cerneală strânsă-n cartea vieţii,
Neîncetată Proscomidie!

6. Adio, zid de mănăstire!
De-al tău duhovnic recuprins;
De-Arsenie, și de oştire…
Adio, clopot de cer prins!

7. Adio, Heruvim teluric!
Adio azi, Lumină lină!
Adio, pân’ La revedere!
Adio, fum cu trup de smirnă!

(Poezie apărută în Revista Atitudini, Nr. 54)