Posts Tagged 'Maica Domnului'


De ce a intrat Maica Domnului în templu? Din învățăturile Sf. Grigorie Palama


Înțelepciunea lumii și înțelepciunea prin darul lui Dumnezeu

După Sf. Grigorie Palama, Maica Domnului a intrat în Templu, în Sfânta Sfintelor, la o vârstă atât de fragedă, de 3 ani, ca nu de la oameni să primească învățătura și educația, ci prin darul de sus, de la Părintele luminilor, căci „refuzând cu totul învățăturile oamenilor, a luat bogată înțelepciune de sus. Continue Reading »MINUNE LA COSTIȘA. Maica Domnului de la Neamț aduce ploaia după procesiune


Mare bucurie în comuna Costișa din Județul Neamț, unde nu mai plouase de trei luni! Continue Reading »Sf. Ioan Damaschin – Cuvânt prea-minunat despre Maica Domnului


Genealogia Fecioarei – din seminția lui David

Sfânta și prealăudata Pururea-Fecioară și Născătoare de Dumnezeu Maria fiind mai dinainte hotărâtă (predestinată) prin sfatul preștiutor și mai înainte de veci a lui Dumnezeu, a fost preînchipuită și mai înainte propovăduită de Duhul Sfânt prin diferite imagini și cuvinte ale profeților, în timpul mai dinainte hotărât a odrăslit din rădăcina lui David, potrivit făgăduințelor făcute către acesta; căci spune: S-a jurat Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda: din rodul pântecului tău voi pune pe tronul tău (Ps 131, 11; 2 Rg 7, 12); și iarăși: Odată m-am jurat întru cel sfânt al meu, că nu voi minți pe David. Sămânța lui rămâne în veac și tronul lui ca soarele înaintea mea și ca luna făcută pentru veșnicie și care este martor credincios în cer (Ps 88, 35-36). Și Isaia: Toiag va răsări din Iesei și floare se va înălța din rădăcina lui (Is 11, 1). Continue Reading »Rugăciunea Maicii Domnului înainte de adormirea sa și venirea pe nori a Apostolilor


 

Atunci Sfânta Născătoare de Dumnezeu și-a deschis gura nestricăcioasă și preacurată și le-a spus: „Voia Fiului și Dumnezeului meu să fie cu mine, El este Dumnezeul meu, și Îl slăvesc și Îl înalț pe Dumnezeul părinților mei. El este Fiul meu născut din mine după trup, dar Tatăl Său e Dumnezeu, Ziditorul Maicii Sale. Continue Reading »Sf. Maxim Mărturisitorul: Cum s-au închinat măslinii Maicii Domnului în Ghetsimani


 

După ce, din nou, Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Maicii Domnului, de data aceasta, mutarea sa la ceruri, Maica Domnului s- a dus să se roage și să își pregătească sfințit sufletul său în grădina Ghetsimani.

Despre petrecea în grădina Ghetsimani, Sf. Maxim Mărturisitorul, luminat de harul lui Dumnezeu, ne relatează: Continue Reading »Cine s-au mutat la cer cu trupul? Maica Domnului, Ilie și Enoh. Lămuriri


Și Enoh a fost mutat de la oameni, dar pentru mutarea lui nu se reunește o sărbătoare și o prăznuire a tot norodul.

A fost răpit și Ilie la cer cu un car de foc, dar această răpire nu s-a făcut în toată lumea tema unei sărbători atât de mari. Continue Reading »Prin ce este Maica Domnului superioară lui Moise? Sf. Grigorie Palama


Virtuțile lui Moise și virtuțile Maicii Domnului

Aflat la vârsta de prunc, Moise a avut atât de mare neștiință, încât a ales să apuce cărbunele aprins pe care Faraon i l-a aruncat în locul aurului, ca să verifice dacă în cunoștință aruncase acela de pe capul său coroana împărătească, de aceea i s-a ars și limba și a rămas de atunci gângav. Continue Reading »