Posts Tagged 'IPS Teofan'


Scrisoare deschisă a obștii Mănăstirii Paltin Petru-Vodă către Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în privința Sinodului din Creta. Si răspunsul Mitropoliei Moldovei


Scrisoare deschisăSursa: manastirea Paltin

Către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfințite Stăpâne,

Cu fiiască supunere și cu adâncă îndurerare vă adresăm această scrisoare noi, cei nevrednici, neluminați cu viețuirea și cei din urmă fii ai celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Neliniștea și îndurerarea noastră sunt pricinuite de convocarea, hotărârile, dar mai ales urmările Sinodului din Creta (2016).

Ştim că Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a dat în Creta o luptă foarte mare pentru mărturisirea Ortodoxiei, luptă în care şi Înaltpreasfinţia Voastră ați avut aport de mare însemnătate. După cum bine știți, cu binecuvântarea și la dorința Înaltpreasfinției Voastre, noi, obștea mănăstirii Paltin Petru Vodă, după smeritele noastre puteri, am întâmpinat acest Sinod cu rânduială duhovnicească de post și rugăciune. Deşi încredinţaţi de imperativul ca întrunirea acestui sinod să fi fost amânată, fiind ridicate uriaşe probleme teologice privitoare chiar la „Regulamentul de organizare şi funcţionare”, nefiind întrunită unanimitatea preconizată pentru documentele pregătitoare şi existând obiecţii ale unor Biserici locale, am făcut deplină ascultare şi ne-am rugat ca lucrările cretane să fie desfășurate în harul și lumina Adevărului, urmând hotărârilor statornicite de Dumnezeieștii și Sfinții noștri Părinți. Ştiam că Atotputernicul Dumnezeu plineşte neputinţele şi lipsurile omeneşti şi poate să schimbe răul în bine. Iar veştile despre lupta pentru Ortodoxie a Delegaţiei Române ne-au dat nădejde şi ne-au întărit în rugăciune şi post.

După cum se vede, nu ne-am grăbit să spunem ceva, odată încheiat Sinodul din Creta (2016). Dimpotrivă, am studiat cu foarte multă atenție şi răbdare documentele și hotărârile luate, pozițiile și relatările ulterioare ale unor ierarhi și teologi de seamă ai Sfintei noastre Biserici, atât pentru, cât şi împotriva organizării și desfăşurării lucrărilor şi documentelor Sinodului din Creta. Ca urmare a acestei cercetări, însoțite de rugăciune, în care am încercat să cumpănim toate spre a cunoaşte cât mai deplin adevărul, glasul conștiinței ne îndeamnă să vă adresăm această scrisoare. Părerea noastră faţă de Sinodul din Creta (2016) nu este singulară și izolată în lumea ortodoxă, ci este împărtășită de multe alte conștiințe, prin mărturisiri de credință publice, argumentate și întemeiate canonic pe învățătura Sfinților Părinți.

Cu dragoste şi frică de Dumnezeu, Făcătorul, Ziditorul şi Mântuitorul lumii, privind către Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul şi Capul Bisericii celei vii şi adevărate, trupul Său, Vă mărturisim Înaltpreasfinţite Părinte, următoarele:

 

1) Sinodul din Creta a călcat peste cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care pentru veşnicie a rânduit egalitatea între episcopi (Mt. 20:25-28; Mc. 9:33-35), oprind cu sfânt glasul Său ca vreunul să se facă mai mare peste ceilalţi; aşezarea episcopilor în trei trepte – unii fără dreptul de a veni măcar la sinod, alţii putând să vină şi să vorbească, dar fără vot hotărâtor, şi câţiva cu drepturi depline, ba chiar şi de veto – este, dincolo de orice argumentaţii omeneşti, împotriva poruncii lui Dumnezeu; speranţa noastră că sinodul din Creta va îndrepta greşeala ce i-a fost pusă ca temelie a fost spulberată, această cumplită alunecare din Ortodoxie nefiind nici măcar discutată.

Înaltpreasfinţite Stăpâne, felurite argumentaţii omeneşti au existat în istorie şi pentru păstrarea Legii Vechi după Înviere, şi pentru arianism sau macedonianism, şi pentru Filioque, pentru înfiinţarea papalităţii în formele istorice sau actuale, pentru Inchiziţie şi multe altele asemenea. Şi toate, pentru că au nesocotit poruncile lui Dumnezeu, s-au dovedit a face mai mult rău decât bine, au adus dezbinare în loc de unitate, rătăcire în loc de călăuzire, durere în loc de mângâiere, dărâmare în loc de zidire. Chiar şi numai această cădere din Ortodoxie, adică acceptarea neortodoxelor şi necreştineştilor trepte episcopale, este de ajuns spre a ne face să strigăm cu durere: „Părinte şi Păstor al turmei celei cuvântătoare a lui Dumnezeu, respingeţi Sinodul din Creta!”.

 

2) Sinodul din Creta şi-a încălcat propriul Regulament. S-a ținut, deşi documentele pregătitoare nu au întrunit unanimitatea, ignorând obiecţiile a patru Biserici locale. Simpla opoziţie a celor patru Biserici contravine principiului atât de des amintit al unanimităţii, lovind de nulitate Sinodul din Creta chiar conform propriei metodologii de organizare. Invocarea unor Sinoade Ecumenice la care nu au luat parte toate Bisericile locale este un sofism ruşinos, de vreme ce Sinodul din Creta nu a respectat principiile fundamentale ale sinodalităţii ortodoxe în general şi ale Sinoadelor Ecumenice în special. Să invoci o regulă care îţi convine dintr-un ansamblu de reguli pe care le-ai sfidat în totalitate este necuviincios şi în afara Ortodoxiei. Chiar şi numai pentru nerespectarea propriilor principii de organizare şi funcţionare aveţi, Înaltpreasfinţite Stăpâne, motiv foarte întemeiat pentru a respinge Sinodul din Creta!

 

3) Discuţiile şi documentele Sinodului din Creta au fost apăsate cumplit de povara unui limbaj teologic neortodox, aparţinând de ceea ce ecumeniştii înșiși au numit „theologia (o)ecumenica”, o teologie neortodoxă, de origine protestantă, infiltrată în Biserică cu precădere în secolele XIX-XX. Chiar Înaltpreasfinţia Voastră şi alţi membri ai Delegaţiei Române aţi luptat împotriva ambiguităţilor şi neclarităţilor, formulărilor ne- şi chiar anti- ortodoxe din ultimele documente. Dar timpul extrem de scurt (altă practică neortodoxă!) şi presiunile foarte mari au lăsat să existe numeroase scăpări, de la ignorarea inacceptabilei inovaţii dogmatice a treptelor clericale până la articole ce se contrazic sau se anulează reciproc, sau lipsa unor precizări esenţiale, fără de care cele mai rătăcite răstălmăciri teologice capătă cale liberă.

 

Despre toate acestea, cu multe amănunte şi informaţii, s-a scris şi s-a publicat în Grecia şi Ucraina, în Bulgaria, Gruzia şi alte părţi ale Bisericii celei Una, precum şi în România. Dacă vom adăuga unele materiale, nu o facem spre a vă învăța ceva, căci suntem încredinţaţi deplin că ştiţi prea bine cât de adevărate sunt cele pe care vi le-am scris, ci doar spre a întări mărturia noastră în faţa istoriei, pentru cei care nu o cunosc, şi a vă pune la îndemână mijloace prin care să susţineţi singura hotărâre posibilă: respingerea categorică a Sinodului din Creta (2016).

 

Înaltpreasfinţite Stăpâne, cunoaşteţi dragostea noastră nestrămutată faţă de Biserica lui Hristos, dragoste pentru care Părintele şi Duhovnicul nostru, ctitorul Mănăstirii Paltin, şi-a dat sângele şi viaţa, petrecând ani de chinuri cumplite, fără şovăire, fără a da înapoi. Sunt vremuri în care exemplul Părintelui Justin Pârvu trebuie să ne stea înainte, alături de pilda strălucitoare a tuturor mărturisitorilor din prigoanele comuniste.

Chiar dacă acum prigoana nu este, sau încă nu este, la asemenea răutate ca atunci, ştim foarte bine că sunt şi acum presiuni foarte mari pentru ca Biserica Ortodoxă Română să primească lucruri ce sunt străine Ortodoxiei. Ştim şi că aţi dat o luptă grea pentru a feri Biserica Românească de asemenea cădere. Şi cu lacrimi vă rugăm: continuaţi lupta, respingeţi Sinodul din Creta. Ceea ce nu aţi putut câştiga acolo, câştigaţi acum! Căci nu este vorba despre vreun interes omenesc, limitat şi meschin, ci despre datoria cea sfântă şi nesfârşit de înaltă a mărturisirii şi propovăduirii Învăţăturii lui Hristos, aşa cum Însuşi Mântuitorul ne-a lăsat-o, tezaur, până dincolo de sfârşitul lumii.

Uitaţi-vă, Preasfinţitul nostru Părinte şi Păstor, la valurile care se ridică: orice rătăcire duce la naşterea unor răspunsuri extreme. Rătăcirile ecumenismului, ultraclericalismului şi etnofiletismului care au condus la felul în care a fost organizat şi desfăşurat Sinodul din Creta, şi care, în ciuda luptei Delegaţiei B.O.R., răzbat din documentele sale, stârnesc reacţii tot mai puternice. Chiar dacă nu se aud până la înălţimea Sfântului Sinod, vocile care cer întreruperea pomenirii ierarhilor sunt multe, foarte multe, şi foarte hotărâte, dar foarte grav este că dincolo de ele se aud deja şi glasuri ale unor grupări centrifuge, unele dorind şi luptând pentru sfâşierea Bisericii, glasuri care pot găsi tot mai mulţi ascultători dacă tulburarea continuă şi se adânceşte. Este limpede că respingerea Sinodului din Creta este cea mai clară şi eficientă vindecare a tuturor acestor valuri şi rătăciri, de fapt singura vindecare cu putinţă.

 

Vă scriem acestea cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Nu ca şi cum am putea să vă învăţăm ceva, căci cum am putea să vă învățăm noi, cei lipsiți de viețuire curată si de cunoștință luminată? Ci venim înaintea Înaltpreasfinţiei voastre, ca înaintea unui Părinte și Păstor preabun, ce își pune sufletul pentru fiii sau oile sale, doar aducându-Vă aminte de cele pe care prea bine le cunoaşteţi şi astfel să risipiți tulburarea apărută în Biserica lui Hristos, aducând pace și lumină prin aplicarea dogmelor și învățăturilor cele sfinte ale înaintașilor noștri, ierarhi sfinți și temători de Dumnezeu, ce și-au apărat credința și turma cu prețul vieții.

Binecunoscând evlavia și dragostea Înaltpreasfinţiei voastre față de Tradiția Bisericii noastre și rânduielile sfinte ale Dumnezeieștilor Părinţi, cât și prețuirea pe care ați manifestat-o de atâtea ori față de mult iubitul nostru Părinte Duhovnicesc, de vrednică pomenire, Arhim. Justin Pârvu, aducem înaintea Înaltpreasfinției Voastre cuvintele purtătoare de duh ale Părintelui nostru, un neostoit luptător pentru dreapta credință, luptător în faptă și în cuvânt, cuvânt plin de dragoste și mângâiere, dar totodată de înțeleaptă mustrare: „Creştinismul este picătura de var care limpezeşte apa tulbure din pahar. Conducătorii unui neam, ai unei Biserici sunt oameni care pot alunga tulburarea apei şi restabili curăția ei. Dar dacă nu avem conducători care să intervină în limpezirea tulburărilor apelor ce ne cuprind, nu vom avea parte de paharul acesta limpede… Canoanele Sfinţilor Părinţi nu sunt numai pentru noi, românii, Biserica Ortodoxă, sunt pentru toată lumea creştină. Aşa încât, scopul nostru este, cum am spus şi adineaori, este mântuirea omului. Acestea sunt mijloace de mântuire a omului. Cum noi am început să eliminăm, să facem concesii pe aceste baze, am început să ne destrămăm şi morala şi viaţa noastră creştină. Aşa încât scopul nostru este de a ridica pe om, cu slăbiciunile lui, spre înălţimea, linia Bisericii, linia canonică, nu să scoborâm noi Canoanele şi rânduielile Sfinţilor Părinţi la slăbiciunea şi neputinţa omenească. Că tocmai aici se vrea să se şi ajungă. Să ajungem la desfiinţarea lor şi omul rămâne în toată splendoarea, în toată neputinţa lui ca şi cum peste el nu mai există nimeni. Ori aceste Canoane, aceste rânduieli sunt formate de sfinţi şi rămân sfinte şi noi trebuie să ne conformăm. Neconformarea faţă de ele înseamnă pieirea noastră sufletească şi sufocarea noastră spirituală”[1].

În temeiul celor mărturisite mai sus ,

Vă asigurăm de dragostea noastră fiiască şi de rugăciunile neîncetate pe care le ridicăm pentru ca Dumnezeul Adevărului, cel ce a întărit pe mucenici, să Vă întărească în mărturisirea cea sfântă și Vă cerem cu smerenie să înaintați Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române spre reanalizare documentele din Creta și respingerea Sinodului care a provocat multă tulburare în sânul Bisericii.

Cu smerenie și fiiască supunere,

Obștea mănăstirii Paltin Petru-Vodă și preoții slujitori

11 August 2016, la prăznuirea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

 

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

[1] Preluat din cartea Părintelui Justin Pârvu, Biserica și noile erezii, Fundația Justin Pârvu, 2016, p. 32.

 

Reactia Mitropoliei Moldovei:

COMUNICAT DE PRESĂ în legătură cu reacții ale unor credincioși din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei față de Sinodul din Creta

13 august 2016

Scrisoare deschisă

În ultima vreme, pe adresa Arhiepiscopiei Iașilor au fost trimise mai multe memorii în care s-au exprimat diverse opinii în legătură cu întrunirea Sfântului și Marelui Sinod din Creta (18-26 iunie 2016).

Răspunzând acestor memorii și dorind a prezenta lămuririle necesare în legătură cu participarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la acest eveniment bisericesc, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iașilor aduce la cunoștința celor interesați următoarele:

1.În cadrul Sinodului din Creta au fost aprobate o serie de documente publicate și în limba română pe site-ul basilica.ro(la http://basilica.ro/documentele-oficiale-ale-sfantului-si-marelui-sinod-i…). Pe marginea acestor texte există o serie de reacţii sau analize, atât ale clerului, cât şi ale poporului dreptmăritor.Acest lucru este firesc şi este semn al unei Bisericii vii. Dialogul, dezbaterea, chiar luările de poziţie critice, dacă sunt purtate onest, în duh de pace şi de unitate, pot ajuta la limpezirea unor aspecte problematice. Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan este preocupat de aceste aspecte și receptiv la gândurile exprimate, mai ales de către fiii eparhiei pe care o slujește. De altfel, această preocupare este o constantă în lucrarea Înaltpreasfinției Sale, manifestată atât înaintea, în timpul, cât și după întrunirea sinodală din Creta. Astfel, în timpul întâlnirii din Creta, Părintele Mitropolit Teofan a avut mai multe intervenții făcute în „cuget bisericesc ortodox, bazat pe învățătura Bisericii”, potrivit mărturiei Mitropolitului Ierotheos Vlachos, participant la Sinodul din Creta.

Cele mai multe reacții au loc în legătură cu documentul intitulat „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”. În acest document se afirmă că:

a) Biserica Ortodoxă este „Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 1);
b) „ (…) bisericile și confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 21);
c) Există o „criză profundă prin care trece mișcarea ecumenică” (art. 7);
d) „Biserica Ortodoxă, (…) participând la organismul CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalităţii confesiunilor şi în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional” (art. 18);
e) „Din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (art. 19).

Cu toate aceste precizări și altele asemănătoare, documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” este cel mai dezbătut și criticat text dintre toate cele care au fost adoptate în Creta. Trebuie, de asemenea, menționat faptul că nu toți participanții la Sinodul din Cretași-au însușit textul respectiv. Aflându-se în dezbaterea Bisericii și ținând cont de faptul că patru dintre cele 14 Biserici Autocefale nu au fost reprezentate la acest sinod, putem considera acest document în stare de analiză, nedefinitivat.Lipsa unui consens panortodox plasează documentul într-un proces de revizuire totală sau parţială, fiind necesare discuţii, amendamente sau completări în cadrul unei viitoare întruniri a Sfântului şi Marelui Sinod.

2.Regretăm că, în contextul acestor dezbateri firești din Biserică, există și luări de poziție extreme, precum unele care se regăsesc în memoriul intitulat „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta”.Acest memoriu a fost înaintat Centrului Eparhial din Iași în ziua de 11 august 2016 și a fost publicat pe unele pagini de internet. Pentru a nu exista dubii cu privire la convingerile și mărturia de credințăale Părintelui Mitropolit Teofan, Înaltpreasfinția Sa reafirmă în fața preoților din parohii, a viețuitorilor sfintelor mănăstiri și a creștinilor mireni din Arhiepiscopia Iașilor următoarele:

«a. Hristos și Biserica Sa Ortodoxă constituie tezaurul cel mai sfânt și scump, care nu poate fi negociat sau diminuat în nicio formă și prin niciun compromis.
b. Comunitățile și confesiunile creștine eterodoxe s-au îndepărtat în elemente doctrinare fundamentale de la credința cea adevărată, așa cum a fost și este aceasta cunoscută, trăită și mărturisită de Biserica Ortodoxă.
c. „Acceptarea denumirii istorice a altor biserici și confesiuni eterodoxe”, așa cum menționeazădocumentul Sinodului din Creta, nu înseamnă și acceptarea erorilor doctrinare sau eclesiologice aleacestora. Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.
d. Relațiile ortodocșilor cu eterodocșii pot avea loc numai pe baza convingerii că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, iar comunitățile și confesiunile eterodoxe s-au îndepărtat de la Adevăr și au îmbrățișat învățături și practici greșite.
e. În relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine trebuie exclus orice compromis doctrinar. Concepții precum: teoria ramurilor, teoria pierderii unității Bisericii, rugăciunea în comun cu eterodocşii sau alte idei şi practici necanonice nu pot fi acceptate în viața Bisericii Ortodoxe.
f.Este necesar să se analizeze de către Biserica Ortodoxă dacă mai este oportună menținerea calității de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor. O reflecție și o dezbatere, urmate de o decizie asupra acestui subiect sunt necesare și așteptate de către mulți credincioși ortodocși.
»

3. Este important să menționăm că unele persoane ce se regăsesc pe lista de semnături a memoriului „Scrisoarea deschisă către arhiereii care au semnat în Creta” au precizat, după ce textul a fost publicat pe internet, că nu au avut știință că în document se propuneîntreruperea pomenirii ierarhului la sfintele slujbe.Prezentăm în anexă,punctul de vedere al Ieroschimonahului Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, așezat de inițiatorii demersului ca prim semnatar. Această poziție este asumată și de către alți semnatari, precum Ieromonahul Sava Popa de la aceeaşi mănăstire și Preotul Postelnicu Constantin Ciprian din Războieni (Neamţ). Precizările acestor părinți arată maniera nepotrivită prin care cel puțin o parte dintre semnăturile alăturate memoriului menționatau fost colectate.

4.Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan îndeamnă poporul dreptmăritor din Arhiepiscopia Iașilor la rugăciune pentru ca Hristos-Domnul să lumineze şi să înţelepţească pe toţi cei implicaţi în această dezbatere. Este necesar a aborda cu discernământ provocările împreună-vieţuirii în Biserică, în vederea păstrării unităţii întru Adevăr şi a comuniunii de iubire între mădularele acesteia.

 

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor

Anexa 1: Scrisoarea P.Cuv. Ieroschimonah Simeon Zaharia către I.P.S. Mitropolit Teofan

Anexa 2: Mesajul P.Cuv. Ieroschimonah Simeon Zaharia către fiii săi duhovniceştiIncep reactiile laicilor fata de Sinodul din Creta


Scrisoare IPS Teofan

IPS Hierotheos Mitropolit de Nafpaktos si Aghios Vlasios si IPS Teofan la Sf. Parascheva Iasi

     Înalt Preasfinţia Voastră , Părinte Mitropolit Teofan ,

BINECUVÂNTAȚI !

      Este pentru a treia oară când mă adresez ÎPS Voastre , fără ca să primesc nici cel mai mic semn că vă interesează ce simte şi gândeşte şi cere un suflet ortodox de la  Păstorul păstorilor pământeşti !

Oare chiar nu vă pasă de un suflet omenesc , ce strigă ? Nu vă interesează , nu vă doare că un mădular al bisericii vă cere ajutor ,e nedumerit și suferă , văzând lupii înțelegători că ne atacă?

         Eu cred că veţi da răspuns ŞI pentru mine , oaia cea pierdută , buboasă şi plină de râie , care zbiară să n-o lăsaţi , să vă întoarceţi , s-o scoateţi din smârcuri…Nu aceasta este menirea unui păstor ? E bine doar când e soare , imaşul e verde , izvorul susură pe-aproape şi lupul e departe ?

         V-am trimis două scrisori , una prin poştă , cealaltă v-a fost înmânată personal , prin care vă rugam , cu smerenie şi respect şi cu îngrijorare , să daţi voie Preoţilor să avertizeze, din faţa Sfintelor uşi ale Altarelor , că lupul ne dă târcoale , că se apropie , că acceptarea cardurilor sunt trepte de lepădare , că ni se primejduieşte mântuirea şi că dacă nu veţi striga Sfinţiile Voastre , noi , mirenii , nu vom avea nicio şansă de a fi ascultaţi !

         Am fost la mitingul anti-cip de la Bucureşti , din 14 martie2013 şi , dincolo de faptul că mulţi ne făceau semne dispreţuitoare şi indecente , deşi eram cu icoane şi sfinte cruci în mâini , și mai mulţi nu ştiau de pericolul din cipuri  – şi erau sinceri în neştiinţa lor ! – şi ar fi vrut să ştie şi se mirau de ce nu ştiu şi de ce  nimeni nu le-a spus nimic !?

         Şi de aceea mulţi , foarte mulţi , aproape toţi  au primit aceste documente diabolice, prin care sunt „adormiţi” şi conştiinţa lor nu mai lucrează şi trezvia lor , atâta cât era…nu mai funcţionează !

         Cine se face vinovat de această condamnabilă nepăsare ? Cine va răspunde în faţa lui Hristos de pierzarea acestor suflete ?

         Ne-am bucurat nespus când aţi venit în Moldova  !

Ascultându-vă predicile , am crezut că sunteţi OMUL LUI DUMNEZEU , care-şi pune viaţa pentru oile lui, mai ales când am aflat că vă place să mergeţi singuratic , prin munţi , să vă întâlniţi cu sihaştrii , să vă îmbogăţiţi din harul şi harismele lor , să vă apropiaţi , în taina sufletului ÎPS Voastre , de ceea ce vrea şi cere Hristos de la AI LUI !

         Şi a venit …piatra de încercare , turnesolul , care a arătat …adevărata faţă a lucrurilor –  Sinodul din Creta !

         Ce a fost acesta , ÎPS Voastră ?!?  O ridicare la luptă împotriva Sfinților Părinți? O revoltă împotriva Sfintelor canoane ? Sau a fost o ”nebunie spirituală” , care a aruncat în aer pacea și liniștea credincioșilor ?

         Am semnat şi eu , alături de alte numeroase  suflete îngrijorate , în 9 iunie ac. „Scrisoara către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016” , prin care făceam un apel către PF.Daniel , ÎPS Mitropoliţi , PS Episcopi şi ceilalţi Membri ai Sfântului Sinod ai BOR , punând câteva îndreptăţite întrebări , în legătură cu acel aşa-zis Sinod , cerându-vă , cu tot respectul ce vi se cuvine şi cu toată smerenia şi cu toată cuviinţa, să nu vă jucaţi cu Adevărul, să susţineţi dreapta credinţă ,  să nu primejduiţi Ortodoxia , să nu cumva să aduceţi schisma în biserica noastră prin încercarea de unire cu papistaşii şi alte grave abateri de la Sfintele canoane , ce se pregătiseră deja prin documentele ”organizatorilor ”.

         V-am trimis această scrisoare , v-au mai fost trimise şi altele , de laici ori de monahi curajoşi ( dar…NB ! de către nicio faţă bisericească , în afară de Părintele Antim , de la Mânăstirea Bistriţa  !) însă n-am văzut şi n-am auzit să fi răspuns în vreun fel , cuiva !

          Am mai auzit că aţi fost la Petru Vodă , la Agapia şi nu mai ştiu pe unde şi , impresia pe care aţi lăsat-o… nu a fost a unui curajos !  A unui Ierarh curajos !  A fost a unui om împovărat şi trist…

         Nu are rost să repet de ce e atâta îngrijorare printre ortodocşi ,  pe toate le ştiţi,  cu mult mai bine decât mine : de la modul de organizare a acestui „sinod” , la selectarea participanţilor , despre punerea la cale a unirii cu ereticii , despre atribuirea numelui de „biserică” celor care nu sunt şi nu au fost niciodată biserică, despre eterodocşi şi”istoricitatea” lor , despre teoria ramurilor… Nu teologhisesc eu gravele abateri de la această adunare ecumenistă , au făcut-o , o fac și o vor mai face alți ”puși deoparte” ai lui Hristos .

         Dar Adevărul este atacat și am dreptul să vorbesc și eu –  pentru că sunt mădular al bisericii  și nu am voie să tac ,  tăcerea ”ne va vinde ”!

         S-au rătăcit ierarhii noştri în Creta şi acum vor să ne rătăcească şi pe noi,  crezând că dacă suntem oi (cuvântătoare!) –  suntem proşti !

         Da , suntem simpli (ştiţi prea bine că în limba rusă „prostâi celovec” însemna om simplu , curat , nu tâmpit !) şi vrem şi noi să fie păstrată Ortodoxia curată , aşa cum am moştenit-o de la înaintaşi !

Adică de la Hristos ! Pentru că Hristos Ortodox a fost , este și va fi !

         Pe mine mă îndurerează faptul că tăceţi , ÎPSVoastră ! Şi tăcerea ÎPS Voastre ne doare , ne ustură! Şi ne sperie !

         Aţi fost şi sunteţi şi aţi rămas singura  noastră nădejde !

Fără ÎPS Voastră nu vom mai avea Sfântă Liturghie , Sfântă Împărtăşanie , morţii noştri nu vor mai avea nicio lumină , noi înşine nu vom mai avea parte de creştinească înmormântare – deşi…mulţi dintre cei care nu au avut parte nici de Sfânta Liturghie , nici de Sânta Împărtăşanie , murind mâncaţi de fiare , de peşti , înghiţiţi de ape, pulverizaţi de explozii…mulţi dintre aceştia , cu siguranţă , s-au mântuit ! Maria Egipteanca nu a avut nimic din toate aceste Sfinte Taine…şi – unde este Sfânta Maria Egipteanca ?!

         Dar noi nu suntem nici praful de pe tălpile rănite ale acestei Sfinte Femei , noi AVEM NEVOIE de întăriri ! Suntem slăbănogiţi duhovniceşte , s-a bătut păcatul în noi şi AVEM NEVOIE DE BISERICĂ , de Biserica noastră ORTODOXĂ , de preoţii noştri , de ierarhii noştri ! Avem nevoie de Sfintele Slujbe , din care să  luăm puteri şi lumină şi har .

         Fără SVoastre  se rupe biserica , ÎPS Voastră !

 Se rupe , poate apărea schisma , dar nu va pieri , pentru că Hristos Însuşi a spus că  „nici porţile iadului nu o vor birui ”! Adică gurile ereticilor , tocmai cei cu care vor unii să ne unească !

         Avem nevoie de Biserică , ÎPS Voastră , dar dacă nu vă veţi dezice de toate abaterile pe care le-aţi semnat în Creta…noi nu vom mai intra în bisericile care vă vor pomeni ! Şi cine va răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă ne vom rătăci ? Sau asta se şi urmăreşte ?

         Nu vom mai  intra în acele biserici pentru că acolo nu se va mai pogorî Duhul Sfânt, mâinile nu vor mai fi sfinte şi nici nu vor mai sfinţi , gurile nu vor mai spune adevărul, predicile nu vor mai putea să zidească nimic , iar a face din Sfintele noastre slujbe – spectacol…este mai mult decât tragic , este o blasfemie ! Şi o tragedie personală , a fiecărui ortodox în parte !

         Oricum , vom rămâne în Biserică , nădăjduim că tot se va găsi pe undeva, prin ţară ori prin vecini ,  vreun Preot al lui Hristos , a cărui mână sfinţită să ne curăţească de păcate ! Ori de nu , lacrimile de la rugăciune ne vor ţine loc  de  Sfânta Împărtăşanie , mila lui Dumnezeu ne va feri de păcatele grele şi…FACĂ-SE, DOAMNE, VOIA TA !

         ÎPS Părinte Mitropolit , când v-aţi făcut călugăr, nu aţi îmbrăcat oare cămaşa morţii ? Nu aţi murit pentru lume , ca să-L aşteptaţi pe Hristos , spunându-i „ Iată eu şi copiii(oile) pe care mi le-ai dat „? Nu v-aţi pus viaţa pentru noi ? Aveţi vreo oaie de pierdut?  Nu sunteţi Păstorul nostru , blândul nostru păstor ?

          Aveţi o fire blândă , sunteţi un om deosebit , aţi albit în posturi şi rugăciune , iubiţi atât de mult copiii…ce vă reţine să treceţi în calendar ?  Nu spre asta suntem chemaţi cu toţii , SĂ NE SFINŢIM ?! Noi , ca noi , păcătoşii , dar ÎPS Voastră ?!?

         A trecut o lună de la această nebunească lovitură de stat împotriva ORTODOXIEI ! Și e liniște ! Prea multă liniște ! Dar nu-i nici liniștea nici neliniștea cea bună !

Dar  nici pace nu-i !

         De ce vă este teamă să mărturisiţi Adevărul , adică să vă deziceţi public de ceea ce aţi semnat în Creta , ÎPS Voastră?

 Ne-am pus cu toţii întrebarea : Ce s-a petrecut acolo ? A stat cineva cu pistolul la tâmpla Sfinţiilor Voastre ? Sau cu barda pregătită să vă taie capul dacă nu semnaţi ? Lui Brâncoveanu i-au tăiat de cinci ori capul , şi tot îl mai are , şi e Icoană , şi ne închinăm jertfei lui  cât va mai fi suflare ortodoxă pe aceste meleaguri !

         Nu vă înduraţi , ÎPS Părinte Mitropolit , nu ne lăsaţi tocmai acum , când au tăbărât lupii !  Ieşiţi în faţă şi apăraţi ORTODOXIA ! Curajul mărturisirii de acum să acopere , în faţa lui Hristos , o slăbiciune care , cu siguranţă , v-a fost indusă de „mult prea fericitul”care a condus lucrările acestei „şedinţe de partid ecumenist !”

         Noi încă nădăjduim că sunteţi AL NOSTRU , că sunteţi curat şi că cele petrecute în Creta sunt un vis urât, din care doriţi să vă treziţi . Suntem cu ÎPS Voastră , un zid de oi care-şi pun (ele !!) viaţa pentru păstorul lor , numai nu faceţi concesii pierzătoare de mântuire !

          Rămâneţi , fiţi un reper ! Fiţi un drapel ! Ortodoxia merge spre Golgota , spre cruce , pentru acolo este locul ei , numai de acolo se ridică spre cer !  Spuneţi , precum  odinioară , bravii comandanţi :

                             — După mine , flăcăi ! ORTODOXIE SAU MOARTE !       

 

                                                   

                                            Cu adâncă smerenie , cu lacrimi şi cu nădejde ,

                                                                                        Prof. Paraschiva Rădoi

 

  1. Sf. Ioan Gură de Aur , într-un caz similar spunea că înseși oile devin străjeri ai turmei , când arhipăstorii și păstorii nu priveghează!

                                                                                IERTAȚI !

(primit pe mail)

 

 Comunicat 28 mai 2010


Sambata, 29 mai, Inalt Prasfintitul Teofan, Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, va oficia slujba Dumnezeiestii Liturghii la manastirea Petru Voda si hirotonirea unui diacon intru preot din manastirea noastra.
Datorita zvonisticii mincinoase ce se propaga in randul credinciosilor, tinem sa facem precizarea ca la manastirea Petru Voda nu va avea loc nicio instalare de staret, staret al manastirii fiind in continuare Parintele Arhimandrit Justin Parvu. Zvonistica vine ca urmare a unei neintelegeri datorate unor modificari administrative din interiorul manastirii, modificari stabilite de Parintele staret Justin Parvu cu privire la numirea economului si a altor functii administrative.
Parintele Justin, datorita sanatatii inca subrede, este stabilit in continuare in azilul manastirii de maici, aflat la 2 Km distanta de manastirea de calugari. Aceasta insa nu il impiedica cu nimic sa fie in continuare staret al manastirii Petru Voda.
Parintele Justin roaga pe toti credinciosii care vor veni maine la manastirea Petru Voda, sa participe la slujba Sfintei Liturghii cu pace si fara intentii turbulente, laudand pe Dumnezeu care a trimis pe Preasfantul Sau Duh spre mangaierea si mantuirea noastra.

Manastirea Petru Voda,
Staret Arhim. Justin Parvu