Posts Tagged 'Întoarcerea rațiunii rătăcite a Apusului'


Întoarcerea rațiunii rătăcite a Apusului către inima caldă a Răsăritului ortodox


Interviu cu Mitropolitul Seraphim de Ottawa şi Canada

Înalt Prea Sfințite, spuneați că principala suferință a Apusului este că a ajuns să considere valoros a trăi numai cu mintea şi nu cu inima. Pentru că inima Răsăritului e vie, simțim chemarea apostolească de a binevesti acestui Apus bucuria Adevărului. Dar nu putem vorbi limba abstracțiunilor lor, singura pe care o ascultă. Deşi comunicarea între minte şi inimă, atât între popoare, cât şi în om, nu se poate face discursiv, – dorința lor e ca noi să le învățăm felul lor de abordare exclusiv cerebrală, lucru pe care dacă l-am face, am sacrifica însăşi esența a ceea ce devenim prin dreapta credință.

Tocmai de aceea e greu, pentru că a merge pe calea lor este moarte. Ştiu, pentru că am crescut acolo. Multă vreme ne ia să desluşim calea cea dreaptă. Şi observăm că şi chiar după ce ne-­am format, acest fel de gândire şi de viață se infiltrează cumva pe dedesubt şi chiar dacă are cineva impresia că­-şi ascultă inima, realizează că de fapt tot aceste gânduri conduc. Aşadar dacă ar fi posibil, ar fi important să nu se guste deloc acea mentalitate. E necesar să înțelegi ceva despre ea, dar e periculos să faci parte din ea, pentru că pentru asta trebuie să devii tu însuți împărțit pe dinăuntru. Limbajul dragostei creştineşti curate e totuşi înțeles de toată lumea, chiar când nu e acceptat sau este catalogat ca nebunesc. Ei, şi? Când Mântuitorul era pe pământ nu­-L înțelegeau, dar El a iubit şi iubeşte chiar dacă noi nu-­L urmăm cum se cuvine „la fel li s­-a întâmplat şi Apostolilor. Iar acum, că din fericire s­-au tradus şi publicat mai multe din Scrierile Sfinților Părinți, apusenii pot vedea că în ceea ce credem există Rațiune.

Poate mai dificil de pătruns decât propriile lor sisteme filosofice raționale.

Da, dar asta e bine, pentru că aşa le câştigăm respectul, şi poate aşa se va ivi o deschidere în mințile lor ca inimile să le poată vorbi. Însă în Vest cuvintele sunt atât de golite şi de ieftine că nu aşteaptă de la noi să spunem, ci să facem şi mai ales să fim. Aşa este calea ortodoxă: dacă-L iubim pe Hristos devenim înfăptuitori ai cuvintelor Lui, fără să fie nevoie să vorbim. Fapta grăieşte.

Cum este monahismul în Canada?

În Canada, fiind o comunitate ortodoxă mai restrânsă, şi aşezămintele monahiceşti sunt restrânse „câteva obşti de douăzeci şi cinci de monahii, înființate de cuviosul Părinte Efrem din Arizona. Aceste mănăstiri, care de altfel atrag mulți tineri, urmează tipicul athonit al Părintelui şi în ele se slujeşte exclusiv în greceşte. Altfel este situația în Statele Unite, unde monahismul este bine­înfloritor. Continue Reading »