Posts Tagged 'despre Antihrist'


Sfântul Ioan Maximovici: Despre cum va fi sfârșitul lumii


predicaAstăzi este Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi este firesc să vorbim despre Înfricoşătoarea Judecată şi despre semnele sfârşitului acestei lumi.

Nimeni nu ştie ziua; numai Dumnezeu Tatăl o ştie; dar semnele apropierii Sale sunt arătate în Evanghelie şi în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Apocalipsa vorbeşte despre evenimentele de la sfârşitul acestei lumi într-un mod simbolic, folosindu-se mai mult de imagini; dar Sfinţii Părinţi au tâlcuit-o, existând o autentică tradiţie bisericească ce ne vorbeşte atât despre semnele apropierii sfârşitului lumii cât şi despre Înfricoşătoarea Judecată.

Înainte de sfârşitul vieţii pe pământ vor fi conflicte sociale, tulburare, războaie, foamete şi cutremure. Oamenii vor suferi de frică; vor muri din pricina aşteptării nenorocirilor. Nu va mai fi viaţă, ci o stare chinuitoare de cădere de la viaţă. Va fi o cădere nu numai de la viaţă, ci şi de la credinţă: Însă când va veni Fiul Omului, oare va afla credinţă pe pământ?(Lc. 18: 8).

Oamenii vor deveni mândri şi nerecunoscători, sfidând Dumnezeiasca Lege: împreună cu o cădere de la viaţă va fi şi o lipsă a vieţii morale.

Va fi o epuizare a binelui şi o creştere a puterii răului. Sfântul Apostol Ioan Teologul, în de Dumnezeu-inspirata sa scriere – Apocalipsa, scrie şi el despre această vreme. El însuşi spune că era în Duh, ceea ce înseamnă că Sfântul Duh era întru el atunci când soarta Bisericii şi a lumii i se descoperise în diferite imagini, şi din această pricină se şi numeşte Apocalipsa (Descoperirea) lui Dumnezeu.

El înfăţişează soarta Bisericii prin imaginea unei femei care, în acele vremuri, se ascunde în pustie: ea nu se arată în viaţa publică, cum nu se arată nici în Rusia de astăzi.

Forţele care pregătesc apariţia Antihristului vor deţine funcţii importante în viaţa publică. Antihrist nu va fi un diavol întrupat ci o fiinţă umană. „Anti” este un cuvânt care înseamnă „vechi”, sau „în locul” sau „împotrivă”. Acel om vrea să fie în locul lui Hristos, să-I ocupe locul şi să aibă ceea ce numai Hristos se cuvine să aibă. El va voi să exercite aceeaşi atracţie şi autoritate asupra întregii lumi.

El va primi această putere ca pe o anticipare a propriei distrugeri, respectiv a distrugerii întregii lumi. El va avea un ajutor, un Mag care, cu puterea mincinoaselor minuni, îi va împlini dorinţa de a-i ucide pe cei ce nu recunosc autoritatea lui Antihrist. Înainte de nimicirea lui Antihrist vor apărea doi oameni care îi vor sta împotrivă. Magul îi va ucide şi, timp de trei zile, trupurile lor vor zăcea neîngropate; această privelişte îi vor oferi Antihristului şi slujitorilor săi o desfătare de nedescris. Apoi, deodată, acei drepţi vor învia, iar întreaga armată a lui Antihrist se va îngrozi şi se va tulbura cumplit, şi însuşi Antihrist va cădea pe dată mort, ucis de puterea Duhului. Continue Reading »