Posts Tagged 'Cuviosul Paisie Aghioritul'


Viața Sf. Paisie Aghioritul, alcătuită de maicile de la m-rea Paltin Petru-Vodă


sf. paisie 1Copilăria

Stareţul Paisie s-a născut în Farasa din Capadocia cea născătoare de sfinţi, pe 25 iulie 1924, în ziua pomenirii Sfintei Ana. Cuviosul Arsenie l-a botezat cu numele său, însoţit de binecuvântarea sa, deoarece a văzut mai dinainte că va deveni călugăr, aşa cum s-a şi întâmplat.

Persoana care, după Cuviosul Arsenie, i-a influenţat în chip binefăcător toată viaţa a fost mama sa, către care simţea o deosebită dragoste şi o ajuta cât de mult putea. De la ea a învăţat smerita cugetare. Ea îl sfătuia să nu îşi dorească să învingă colegii la jocuri, ca apoi să se mândrească, nici să nu urmărească să treacă primul linia de sosiri la alergări, căci, aşa cum spunea ea, acelaşi lucru era dacă ajungea primul sau ultimul.

Pe lângă aceasta, l-a învăţat şi înfrânarea. Îl sfătuia să nu mănânce înainte de ora mesei. Iar încălcarea acestei reguli o considera desfrânare. L-a ajutat de asemenea să dobândească simplitate, hărnicie, spirit gospodăresc.

Când a învăţat să citească bine, a găsit o Biblie şi a început să citească în fiecare zi din cele patru Evanghelii. Când se întorcea de la şcoala, nu voia nici să mănânce, ci mergea mai întâi şi citea din Vieţile Sfinţilor. Continue Reading »„Din Ţara lui Eu-Împărat în Ţara lui Tu-Împărat” – o carte pentru copiii de toate vârstele la editura Fundației Justin Pârvu


Cartea are 145 de pagini color, pe foaie de 115 g, lucioasă, cu copertă cartonată, acoperită cu folie lucioasă. Prețul este de 13 lei.

STOC EPUIZAT !

Mai jos vă prezentăm mărturia scriitoarei:

Am scris această istorioară ca o revărsare a dragostei pentru copii, într-o încercare de a simplifica ceea ce poate părea greu de înțeles. La fel şi noi, adulții, dacă o vom citi, vom fi poate şi noi ajutați de harul lui Dumnezeu şi, la rândul lor, copiii şi nepoții noştri. Cuviosul credea că cei mici sunt ca nişte casete goale. Ei înregistrează tot ceea ce văd la noi.

Aş dori să le mulțumesc cu sinceritate tuturor acelora care m-au încurajat să merg mai departe cu publicarea acestei cărți şi care m-au ajutat cu multă dăruire să lucrez la ea. Entuziasmul lor pro­venea din dragostea pentru copii şi pentru memoria Cuviosului Paisie. Voi încheia cu câteva cuvinte ale Cuviosului:

Lucrurile sunt simple, copiii mei.
Noi suntem cei care le com­plicăm.
Ar trebui să le complicăm pentru diavol,
dar să le simplificăm pentru om:
cea mai uşoară cale de mântuire
este aceea a dragostei şi a Smereniei.
E nevoie aşadar ca în orice clipă să aveți
gânduri bune, pentru a vă apăra sufletul.

Fie ca binecuvântarea sa să ne ocrotească întotdeauna. Amin.

Mersine Vigopoulou
Buna-Vestire a Maicii Domnului
25 Martie 2001

Din Ţara lui Eu-Împărat în Ţara lui Tu-Împărat, prima lucrare publicată a lui Mersine Vigopoulou a fost scrisă din marea ei dorință ca nepoții ei să se poată folosi de înțelepciunea Cuviosului Paisie.

STOC EPUIZAT !A aparut ATITUDINI nr. 12


Sumar
Viața şi nevoințele Cuviosului
Paisie Aghioritul
– Portret
Scrisoarea Părintelui Paisie Aghioritul referitoare la Semnele vremurilor, 666
Despre antihrist şi pecetluire – Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
Interviu cu Părintele Justin Pârvu – de Monahia Fotini
Un posibil răspuns dat creştinilor care au acceptat acte de identitate biometrice de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
Prorocii despre România ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău

Despre erezia papistăşească
Dialogul ecumenist: un joc incorect – de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
Întrebări şi răspunsuri despre ecumenism de Ioan Vlăducă
Despre regele Edward al Angliei, făcătorul de minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
Programul HaarP şi războiul climatic
Să vindecăm cancerul dinspre interior spre exterior
Interviu cu Mitropolitul Seraphim de Ottawa şi Canada
Cum înving creştinii sărăcia şi foamea – Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo

Pentru comenzi apasati aici.

3   AT I TU DI N I
redactor/ Fundația Petru Vodă
layout și tehnoredactare/ Atelieruldegrafca.ro
corectură/ Mănăstirea Petru Vodă
fotografe/ Mănăstirea  Petru Vodă și Cristina Nichituș
tipar/ Autograf
adresă/ Fundația Petru Vodă, com. Poiana Teiului, Neamț
telefon/ 0788 355 239
e-mail/ atitudini.pv@gmail.com
web/ http://atitudini.com
abonamente/ la adresa de e-mail de mai sus
şi la telefon 0788 355 239
04
18
22
30
38
42
46
56
60
66
76
84
94
102
SUmAr
Viața şi neVoințele CuViosului
Paisie aghioritul
Portret
sCrisoarea Părintelui Paisie aghioritul
referitoare la Semnele vremurilor, 666
DesPre antihrist şi PeCetluire
Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
interViu Cu Părintele Justin PârVu
Monahia Fotini
un PosiBil răsPuns Dat Creştinilor Care au
aCCePtat aCte De iDentitate BioMetriCe
de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
ProroCii DesPre roMânia
ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău
Mărturisire
Despre erezia papistăşească
Dialogul eCuMenist: un JoC inCoreCt
de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
ÎntreBări şi răsPunsuri DesPre eCuMenisM
de Ioan Vlăducă
DesPre regele eDwarD al angliei,
făCătorul De Minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
PrograMul haarP şi răzBoiul CliMatiC
de fratele Teodor
să VinDeCăM CanCerul DinsPre interior
sPre exterior
de Monahia  Teofana
interViu Cu MitroPolitul seraPhiM De
ottawa şi CanaDa
Interviu realizat de Rasofora Neonila
CuM ÎnVing Creştinii sărăCia şi foaMea
Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo