Posts Tagged 'comunicat'


Comunicat al „Frăției Ortodoxe” cu privire la legea obligativității educației sexuale în școli


educatia sexualaAvem dreptul sa ne aparam copiii impotriva sexualizarii juvenile!

 

Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, organizație creștină în care se adună românii din toată țara care au ca valori principale dragostea de Dumnezeu, Neam și Țară, luând act de dorința presedintelui Romaniei Klaus Werner Johannis și a coaliției care conduce vremelnic destinele românilor, de a elimina din procesul de educare a copiilor tocmai pe părinții sau pe tutorii acestora, pentru a lăsa liber drumul sexualizării și distrugerii morale si psihice a copiilor noștri, a trimis parlamentului României solicitarea ca legea privind introducerea educatiei să prevadă în mod explicit necesitatea acordului părinților și a tutorilor, precum și măsurile de protecție a copiilor împotriva distribuirii și promovării în cadrul instituțiilor școlare și a grădinițelor a informațiilor și materialelor privind educația sexuală.

Către : Parlamentul României

Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, organizație creștină în care se adună românii din toată țara care au ca valori principale dragostea de Dumnezeu, Neam și Țară, ia act cu îngrijorare de decizia Senatului României de a retrimite la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială propunerea legislativă cu privire la educația sexuală în școli.

Considerăm tendențioasă această decizie, în condițiile în care, proiectul de lege adoptat de Parlament în data de 3 iunie 2020 prevedea posibilitatea părinților sau tutorilor de a-și exercita dreptul constituțional de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.
Nu înțelegem motivele pentru care președintele României dorește să elimine din procesul de educare a copiilor tocmai pe părinții sau pe tutorii acestora, drept consfințit prin multe reglementări atât interne cât și internaționale printre care dorim să amintim numai câteva:
– Articolul 26 din din Constituția României, privind respectarea vieții intime, familiale.
– Articolul 29 din Constituția României – Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.
– Articolul 14 alin. 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene garantează „dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice”.
-Articolul 2 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului („dreptul părinților de a asigura această educație conform convingerilor lor religioase și filosofice”), precum și de articolul 5 din Declarația privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de incriminare, potrivit căruia „părinții sau, după caz, tutorii legali ai copilului au dreptul să organizeze viața de familie în conformitate cu religia sau convingerea lor, precum și pornind de la educația morală de care ei cred că copilul ar trebui să se bucure”.

Potrivit susținătorilor educației sexuale, obiectivul introducerii acesteia în școli ar fi cel al reducerii numărului de sarcini în rândul mamelor minore. Totuși, nu există niciun studiu care să demonstreze o corelație clară între introducerea educației sexuale în școli și reducerea numărului de sarcini printre mamele adolescente.

Dimpotrivă, „cu cât copilul este expus mai timpuriu la un conținut sexual și începe să practice comportamente sexuale, cu atât este mai probabil să se angajeze în comportamente sexuale de mare risc. Cercetările arată că un copil care face sex înainte de vârsta de 13 ani este mai probabil să aibă parteneri multipli, să se angajeze mai frecvent în relații, să nu se protejeze și să utilizeze droguri și alcool înainte de a face sex. Într-un studiu al Dr. Jennings Bryant, mai mult de 66% din băieți și 40% dintre fete au raportat că au dorit să încerce comportamente sexuale pe care le-au văzut în media (sau în liceu, mulți dintre ei au făcut-o), ceea ce crește riscul de boli cu transmitere sexuală și sarcini nedorite…” Sursa: Psychology today.

Observăm chiar că relevanța introducerii orelor de educație sexuală în școli este aproape nulă în ce privește influența asupra numărului de sarcini la mamele adolescente. O statistică pe Europa ne arată că Marea Britanie (țară în care educația sexuală a fost introdusă în școli de mai bine de 30 de ani) este pe locul 4 ca procent de mame adolescente, în timp ce Italia (unde educația sexuală în școli nu este obligatorie) se află la polul opus.
Am putea găsi, mai degrabă, o legătură invers proporțională între rata fertilității infantile și IDU (indicele dezvoltării umane). A se vedea în acest sens, cazul statelor islamice conservatoare (Arabia Saudită, Qatar, Algeria, Libia, Oman) în care procentul de mame adolescente este mic, în ciuda faptului că nu se studiază educația sexuală în școli. Acest procent se datorează faptului că statele menționate mai sus sunt state dezvoltate, cu un indice al dezvoltării umane ridicat.
Considerăm că, în lipsa experienței privind educația propriilor copii, domnul președinte Iohannis nu are nici un drept să împiedice părinții sau tutorii din România să-și exercite dreptul de a fi singurii decidenți în ce privește educația copiilor ce le revin în grijă.

Educația sexuală promovată în învățământul preuniversitar (grădinițe, școli), este un cal troian prin care copiii vor fi sexualizați forțat pe baza ideologiei de gen, iar eliminarea părinților sau tutorilor din procesul de educare este atat ilegală cât și imorală.

Atâta timp cât există discipline cu risc zero în educația copiilor, pentru care se solicită acordul părinților sau tutorilor, de exemplu studierea religiei (cu un rol deosebit de important în construcția unui copil frumos sufletește și moral) nu putem accepta introducerea pornografiei în educația copiilor noștri.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicităm ca legea să prevadă în mod explicit necesitatea acordului părinților și a tutorilor pentru educarea sexuală a copiilor, precum și măsurile de protecție a copiilor împotriva distribuirii și promovării în cadrul instituțiilor școlare și a grădinițelor a informațiilor și materialelor privind educația sexuală.

Dan Ciprian Grăjdeanu

Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”Comunicat al Mănăstirii Paltin Petru-Vodă cu privire la întâlnirea cu Mitropolitul Ierotheos Vlachos


paltin-1COMUNICAT

În ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi (15 noiembrie a.c.), o parte din soborul Mănăstirii Paltin Petru Vodă a avut duhovniceasca bucurie a unei întâlniri, la Mânăstirea Neamţ, cu Î.P.S. Ierόtheos Vlachos. Înaltpreasfinția Sa la rugămintea maicilor şi cu mijlocirea Î.P.S. Teofan, a răspuns întrebărilor și frământărilor obştii mănăstirii, întrebări care au privit în primul rând Sinodul din Creta şi felul în care trebuie iubitorii de Dumnezeu să se poarte faţă de acesta, faţă de ierarhii ce l-au acceptat și faţă de Biserică.

În duhul iubirii de Adevăr şi al mărturisirii creştine, Î.P.S. Ierόtheos Vlachos a răspuns întrebărilor pe larg. În esenţă, după o scurtă și profundă prelegere despre dobândirea Harului în viața noastră duhovnicească, Înaltpreasfinția Sa a arătat că Sinodul din Creta a fost o lovitură şi pentru el, personal, ca ierarh ortodox; dar a fost o lovitură şi pentru Biserică. A vorbit despre lipsa de sinodalitate a Adunării cretane, despre faptul că „Sinodul din Creta” a fost în realitate doar o „Sinaxă lărgită a Întâistătătorilor”. A amintit gestul incredibil al Patriarhului Serbiei de a semna actele cu toate că 17 episcopi sârbi din 24 s-au opus, ceea ce face nule documentele cretane. Dar a amintit şi alte grave probleme din organizarea şi desfăşurarea sinodului. Lipsa pregătirii şi a trăirii teologice a unui uriaş număr de ierarhi este doar una dintre ele.

Î.P.S. Ierόtheos Vlachos ne-a mărturisit că a avut două luni de acedie [întristare adâncă] provocată de Sinodul din Creta, dar a trecut peste ea prin încrederea în Capul Bisericii, Iisus Hristos şi, totodată, prin conştiinţa datoriei faţă de Acesta. Calea cea bună, a arătat duhovnicescul mitropolit, este aceea a luptei pentru mărturisirea adevărului şi combaterea greşelilor Sinodului din Creta înlăuntrul Bisericii. Trebuie ca toţi credincioşii, împreună cu episcopii să caute căi de îndreptare. Greşelile din Creta, a subliniat Î.P.S. Ierόtheos, nu sunt un accident, ci rezultatul infiltrării în Biserică a unor teologii străine, eterodoxe, de ani de zile. Combaterea lor trebuie făcută şi se poate face doar în Biserică, cu multă nevoinţă teologică în trăire şi cuvânt. Despărţirea de episcop poate duce uşor la căderi şi mai mari, la rupturi ireparabile. „Consider că propunerea pe care a făcut-o Biserica Greciei la Sinodul din Creta este antiortodoxă, dar cu toate acestea și în Sf. Munte am spus: Nu! Vom rămâne în Biserică ca să corectăm și ca să răsturnăm această situație”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Maicile şi părinţii Mănăstirii Paltin Petru Vodă au primit astfel încă o confirmare a corectitudinii poziţiei avută de multă vreme. După cuvântul Părintelui Justin Pârvu, până la – ferească Dumnezeu! – împărtăşirea comună cu eterodocşii (în privința ecumenismului), până la adeverirea unei erezii cu capul descoperit în Biserică, legătura cu ierarhii nu se rupe. Dar nici mărturisirea cea bună nu se opreşte! Mitropolitul Ierόtheos a adăugat: „În acest moment eu nu consider că acest text introduce o erezie. După cum v-am spus nu este un text teologic, este un text diplomatic. Are poziții antiortodoxe, dar nu spune clar că ereticii sunt biserică, ci îi numește biserici eterodoxe. Pentru mine acest lucru nu spune nimic pentru că fie va fi biserică adevărată, nu eretică, fie vor fi eterodocși, deci nu sunt biserică. În text există și alte probleme. Pentru mine cel mai grav este referirea la C.M.B”. Despre aceste probleme teologice și altele, Mitropolitul ne-a îndemnat să luptăm din interiorul Bisericii, fără atitudini extreme.
Osteneala obştii Mănăstirii Paltin de a aduna şi de a duce mai departe cercetările teologice privitoare la Sinodul din Creta, de a apăra Învăţătura Ortodoxă în faţa alunecărilor cretane, a primit astfel o nouă binecuvântare arhierească. Armonia dintre Î.P.S. Teofan Savu şi Î.P.S. Ierόtheos Vlachos dă nădejdi bune de îndreptare a alunecărilor cretane. Bucurându-se de tot ceea ce s-a făcut şi se face bine, Mănăstirea Paltin va încerca mai departe, în duhul Părintelui Justin Pârvu, să ajute la ferirea de orice înfăţişare a răului, astfel încât, toate cercetându-se, să se păstreze doar ce este bun.
Sursa: Mănăstirea Paltin Petru VodăComunicatul Chinotitei Sf. Munte Athos cu privire la Sinodul Panortodox. Ingrijorari si lamuri. Document tradus integral din limba greaca


agion_oros_panagiaSfânta Chinotită

a Sfântului Munte

Karyes 12/25 mai 2016

Nr. Prot. 2/7/1085

Preafericitului Părinte și Stăpân al nostru,

Bartolomeu

în Fanar

Preafericite Părinte și Stăpâne,

Ca niște fii și cu cel mai adânc respect în Hristos Cel ce a înviat,

Vă salutăm, Preafericirea Voastră, cu bucurie cu salutul după care lumea dorește, cu ”Hristos a înviat”.

După obiceiurile Sfintelor noastre Locuri ne-am adunat în Dubla Sinaxă Extraordinară și am luat act cu evlavie de:

  1. Cinstita Voastră Scrisoare Patriarhală prin care a fost informată Sfânta noastră Chinotită despre Sfântul și Marele Sinod care se va întruni și ni s-au comunicat informativ cele șase texte presinodale trimise către Sfântul și Marele Sinod.
  2. Enciclica Voastră Patriarhală și Sinodală, în care se afirmă că scopul primordial și valoarea Sfântului și Marelui Sinod contă în ”a face cunoscut lumii că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, unită în Taine și mai cu seamă în Dumnezeiasca Liturghie și în credința ortodoxă, dar și în sinodalitate” și se comunică faptul că ”textele asupra cărora s-a căzut de acord la nivel panortodox și au fost depuse la Sfântul și Marele Sinod și sunt puse la dispoziția oricărui creștin bine intenționat spre informare, dar și spre exprimarea părerii și a așteptărilor pe care le are de la Sfântul și Marele Sinod”.

Răspunzând la îndemnul părintesc al Preafericirii Voastre, ne rugăm îndelung dimpreună cu toți părinții care se nevoiesc cu dragoste de Dumnezeu în Sfântul Munte către singurul Adevăratul Dumnezeul nostru, către Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat, ca să binecuvânteze și să bine călăuzească înalta lucrare a Sfântului și Marelui Sinod spre binele Bisericii Sale și cu adevărat să facă cunoscută unitatea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, singura care este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească.

În plus, după ce am studiat cu atenția și grija cuvenită textele presinodale purcedem la a vă pune înainte cu evlavie cele de mai jos:

Respectăm și după datorie cinstim Marea Biserică Mamă a lui Hristos și pe Dumneavoastră, Patriarhul Ecumenic și Părinte al nostru. Neîncetat ne rugăm pentru Întâiul-Tron martiric și sprijinim Patriarhia Ecumenică în ridicarea grelei cruci pe care o poartă de mulți ani. De altfel, ori de câte ori apar probleme care neliniștesc conștiința Sfintei Biserici Ortodoxe, cu respect fiesc și dragoste, întocmai cum făceau și părinții dinaintea noastră, ne exprimăm cu cel mai profund respect părerea și propunerile.

Constatăm efortul coordonat și asiduu al Delegațiilor Preasfintelor Biserici Ortodoxe la Conferințele Presinodale Panortodoxe pentru alcătuirea proiectelor de texte presinodale, care au fost publicate în urma deciziei Sinaxei Cinstiților Întâi-stătători (21-28 ianuarie 2016).

Cu toate acestea, considerăm că anumite puncte ale acestor texte au nevoie de lămuriri, pentru a fi exprimată mai clar tradiția de veacuri a Sfinților Părinți și moștenirea sinodală a Bisericii. Asupra acestor puncte ne prezentăm cu smerenie părerea și propunerile spre evaluarea și valorificarea lor de către Biserică.

Primul punct privește eclesiologia. Afirmația ”Biserica Ortodoxă, care este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” în mod corect a fost așezată la începutul textului ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, pentru a exprima unicitatea Bisericii. Cu toate acestea, Sfântul și Marele Sinod, ca organ sinodal superior Conferințelor Presinodale, ar trebui să completeze afirmația din textul în cauză și să evite termenul de ”Biserică” pentru eterodocși, folosind în locul acestuia termenii de ”denominațiuni și confesiuni creștine”. Astfel, eterodocșii vor cunoaște mai clar ce credem despre ei, ca niște interlocutori ortodocși ai lor sinceri. În acest sens, în partea a doua a paragrafului 6, mai corectă ar fi formularea: ”Biserica Ortodoxă cunoaște (în loc de recunoaște) existența istorică a altor confesiuni creștine…”.

În continuare, noțiunea de unitate a Bisericii necesită, de asemenea, precizare. Credem că din unitatea Bisericii fac parte doar membrii Bisericii Ortodoxe, cei care sunt părtași ”slavei” (harului îndumnezeitor al Duhului Sfânt), pentru care S-a rugat Marele Arhiereu și Domn al nostru. Despre acestea se spune doar ”ca toți să fie una, precum Noi una suntem” (Ioan 17:21-22), potrivit erminiei Părinților de Dumnezeu purtători (Atanasie cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Chiril al Alexandriei). Este spre folosul tuturor, al conștiinței de sine a turmei ortodoxe, dar și spre folosul eterodocșilor, să vorbim despre întoarcerea celor despărțiți la Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, adică la Biserica noastră Ortodoxă, care păstrează neclintit ”legătura indisolubilă care există între dreapta credinţă şi comuniunea sacramentală”[1], așa cum a fost acest lucru exprimat de Sinoadele Ecumenice.

În sensul acesta al unității ei, Biserica ”a cultivat dintotdeauna dialogul cu cei care s-au separat, cu cei mai de departe sau mai de aproape” și în acest cadru se poate manifesta natura apostolică a Bisericii ”în condiții istorice noi”[2], având ca scop obiectiv netezirea căii de întoarcere a lor la unitatea în Duhul Sfânt a acesteia. Concret, propunem ca la articolul 5, formularea de la sfârșit ”unitatea pierdută a creștinilor” să fie redată după cum urmează: ”întoarcerea la adevăr a creștinilor care s-au îndepărtat de ea [Biserică]”.

Al doilea punct în care textele presinodale ar trebui să fie modificate, pentru a exprima conștiința de sine de veacuri a Bisericii, sunt cele care se referă la dialogurile intercreștine bilaterale și multilaterale. Modul în care se realizează dialogurile ecumenice și evoluția acestora nu odihnește întregul pliromei Bisericii, în timp ce Sfânta noastră Chinotită s-a exprimat ocazional, în diferite situații, prin texte oficiale, împotriva acordurilor teologice cu eterodocșii și a protestat împotriva rugăciunilor în comun și a altor acte liturgice (sărutări liturgice etc.) prin care se dă impresia unei false unități cu eterodocșii, după cum se menționează în textul Dublei Sinaxe Extraordinare din 9/22 aprilie 1980. Concret, la articolul 18 al textului ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” trebuie precizat că Biserica Ortodoxă în nici un caz nu poate fi de acord cu unitatea Bisericii ca o ajustare interconfesională sau ca participare la rugăciuni în comun și la alte acte liturgice, fapte care creează confuzie în conștiința pliromei ortodoxe. De asemenea, nu putem să nu ne exprimăm puternica neliniște și obiecțiile justificate față de participarea în continuare a Bisericii Ortodoxe în ”Consiliul Mondial al Bisericilor” (C.M.B).

În al treilea rând, cât privește „Regulamentul de organizare și funcționare a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe”, înțelegem dificultățile practice, din acest motiv și trecem peste problematizarea generală legată de modul de organizare și de participare egală a episcopilor. În acest context însă, articolul 22 al textului ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, în care se face referire la cine este ”judecătorul ultim în materie de credință”[3], poate deveni mai clar prin precizarea că tradiția bisericească recunoaște ca ultim judecător în materie de credință conștiința pliromei Bisericii, pe care uneori o exprimă persoane izolate, alteori sinoade ale ierarhilor sau poporul credincios și care este confirmată prin hotărâri sinodale.

De asemenea, considerăm că în hotărârile Sfântului și Marelui Sinod trebuie să fie cuprinsă referirea la marile Sinoade ale Bisericii Ortodoxe de după Sinodul VII Ecumenic (cel de sub Fotie cel Mare, din 879, și cel de sub Sfântul Grigorie Palama din 1341-1351 și cele care au invalidat pseudo-sinoadele unioniste de la Lyon și Ferra-Florența), dat fiind că prin referirea la aceste sinoade diferențele dogmatice și eclesiologice față de eterodocși (cele despre Filioque, harul creat, primatul papal etc.) sunt pe deplin clarificate.

Al patrulea și ultimul nostru punct privește duhul textului ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea creștine”. Textul se distinge prin sensibilitate duhovnicească, atât doar că noi, ca Aghioriți și moștenitori ai tradiției isihaste de nevoință, considerăm că acest text ar trebui completat pentru mai multă fidelitate (de preferință la paragraful F 13) cu o referire amplă la antropologia și cosmologia ortodoxă corespunzătoare, așa cum acestea au fost formulată mai ales de Sfântul Grigorie Palama. Concret poate fi completat în felul:

”Dumnezeu se poate descoperi omului printr-o comuniune directă cu el, când omul pune în lucrare nevoința cea după Hristos și Îl caută neîncetat prin Rugăciunea minții. Scopul acestei spiritualități riguroase și mistagogice este îndumnezeirea, adică trăirea personală de către cel ce se roagă a Dumnezeieștii Lumini a Schimbării la Față. O condiție necesară este aceea că desăvârșirea personală, comuniunea cu Dumnezeu și descoperirea Lui se dobândesc doar în spațiul Bisericii. Întreaga luptă de nevoință se săvârșește doar prin Harul lui Dumnezeu, iar nu independent de acesta (adică, nu prin aplicarea diferitelor tehnici întâlnite în diferite curente mistice vechi sau contemporane sau prin dezvoltarea autonomă a înțelegerii și cunoașterii umane).

În acest cadru, poziția centrală o are distincția dintre esență și energiile necreate ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne inaccesibil omului, ci vine într-o relația directă și într-o comuniune personală cu el prin energiile sale necreate. Astfel, omul participă la viața dumnezeiască și devine dumnezeu după har. Lucrarea-energia lui Dumnezeu nu este vreo putere nedefinită sau vreo supraputere, ci este Dumnezeul personal viu și Treimic, Care devine accesibil și împărtășibil omului, intră în istoria și în viața acestuia, ca el «să devină părtaș dumnezeieștii firi», ca unul ce poartă «după chipul» și înaintează către «după asemănare» prin nevoință, viață virtuoasă și nepătimire”.

Prin calea îndumnezeirii prezentată mai sus, intră în inima omului pacea cea după Hristos, ”pacea de Sus”, care trebuie să fie diferențiată de noțiunea de pace intramundană, la care aspiră inițiativele și manifestările interreligioase.

Preafericite Părinte și Stăpâne,

Cu profundă apreciere față de eforturile celor care s-au ostenit la Conferințele Presinodale, putem să spunem în concluzie că textele presinodale au nevoie de îmbunătățiri, așa încât să exprime cugetul sobornicesc al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Vă punem înainte această rugăminte a noastră fiască, așa încât, între altele, să luați aminte și la propunerile pe care vi le-am prezentat, și pe care le-am alcătuit cu sfătuire, luare aminte și rugăciune, așa încât Sfântul și Marele Sinod ”să constituie o expresie autentică a tradiției canonice și a practicii bisericești de veacuri în ce privește funcționarea sistemului sinodal”[4] al Bisericii. Atunci bucurie mare se va face în cer și pe pământ și vor fi evitate eventuale îndepărtări și schisme, iar întreaga pliromă a Bisericii Îl va slăvi ”cu o gură și o inimă” pe Preasfântul Dumnezeu Treimic, care este nădejdea de mântuire a întregii lumi.

Pentru acestea, ridicând rugăciuni fierbinți din toată inimă către Domnul nostru Înviat pentru Preafericirea Voastră și pentru un rezultat fructuos al Sfântului și Marelui Sinod care se va întruni, încheiem scrisoarea noastră și rămânem cu cel mai profund respect și devotament fiesc, si Preafericirii Voastre,

Toți reprezentanții și Întâi-stătătorii celor douăzeci de Sfinte și Strălucite Mănăstiri ale Sfântului Munte.

Scrisoarea a fost comunicată:

Tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale

Tuturor celor 20 de Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte Athos

Sursa: http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/05/blog-post_960.html

Traducere: Tatiana Petrache

[1] Textul celei de a V-a Conferințe Presinodale Panortodoxe, ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, paragraful 3.

[2] Ibidem, paragraful 4.

[3] Ibidem.

[4] Scrisoarea Voastră Patriarhală. 11/3/2016.