Posts Tagged 'Chile'


MUCENICUL JOSE (Iosif) MUNOZ din Chile (un sfânt în curs de canonizare)


Un mare sfânt, mai puțin cunoscut, prăznuit astăzi! La mormântul său se petrec nenumărate minuni iar zilele acestea, la prăznuirea sa, icoana Maicii Domnului a izvorât mir din abundență!

Convertirea la Ortodoxie și întâlnirea cu Icoana Maicii Domnului

Sf. Jose s-a născut în Chile, dintr-o familie spaniolă, crescut în credința catolică. Cucerit de harul Bisericii Ortodoxe, se va converti la Ortodoxie și va fi botezat ortodox în Biserica ROCOR-ului din Statele Unite.

Artist talentat, a fost profesor universitar, predând Arte plastice la Universitatea de Arte din Montreal, ajungând și un bun iconograf. Mai târziu se va îndrăgosti de mănăstirile din Sf. Munte Athos, unde va studia în profunzime arta iconografiei.
Aici va fi cucerit iremediabil de una dintre icoanele Maicii Domnului din mănăstirea Iviron, unde lucra ca iconar. Văzând râvna și dragostea sa, spre mângâiere, starețul mănăstirii Iviron îi va dărui lui Jose Munoz icoana, spunându-i: „Preacurata Fecioară trebuie să plece împreună cu tine”.
În drumul său spre portul athonit Daphne, Jose a auzit o voce interioară, care îi spunea să meargă la Mănăstirea Iviron și să atingă noua sa icoană de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Portărița, care a protejat Muntele Athos de secole. Icoana dată lui de stareț a fost o copie a acesteia. Jose a îndeplinit această poruncă, plecând acasă cu această icoană, copie a icoanei Portărița, pe care acesta o va sluji cu toată dragostea, propovăduind minunile ei în Occidentul depărtat de Harul lui Dumnezeu.
Față de această icoană va dobândi o evlavie deosebită ce îl va însoți întreaga-i viață, pe care și-a închinat-o desăvârșit propovăduirii Harului și minunilor Maicii Domnului și cu precădere, Icoanei Portărița, pentru care a și fost învrednicit de cununa muceniciei, dându-și viața ca un martir icoanei Maicii Domnului.

Minunea izvorârii mirului

La întoarcerea sa la Montreal, tânărul ascet a ținut Icoana în camera sa și a citit un acatist în fața ei în fiecare seară.
Pe 24 noiembrie 1982, Jose s-a trezit pe la trei dimineața și a mirosit un parfum puternic. Privind la icoana Maicii Domnului, a văzut picături de lichid și s-a gândit că era ulei care se prelingea de pe candela icoanei. Dar în timp ce ștergea aceste picături, spre marea lui uimire a observat că ele erau picături de mir, care curgeau neîncetat.
Pentru râvna și dragostea sa, icoana Maicii Domnului va izvorî mir pretutindeni unde era purtată în Canada și Statele Unite, atrăgând pe mulți la credință și la Biserica adevărată a lui Hristos, toate acestea prin neostenita propovăduire a fratelui Jose. Timp de 15 ani, Munoz a fost un desăvârșit misionar al icoanei Maicii Domnului, izvorâtoare de mir, și asemenea unui apostol, a convertit la ortodoxie pe mulți nu doar din State sau Canada, ci și în Australia și Europa ne-ortodoxă.

Mucenicia Fratelui Jose

În octombrie 1997, din invidia vrăjmașului, în timpul uneia dintre călătoriile sale cu icoana, Muñoz a fost torturat și ucis într-o cameră de hotel din Atena, Grecia, în timpul nopții de 30 sau 31 octombrie.
A fost înmormântat la cimitirul Mănăstirii Sfânta Treime din Jordanville, NY. Mormântul lui a devenit un loc onorat de pelerinaj și rugăciune.
O notă în franceză a fost găsită în jurnalul lui Jose din care reiese că acesta și-a prevăzut ziua martiriului său cu mult înainte de moarte:
„Doamne Iisuse Hristoase, Care pentru mântuirea noastră Te-ai coborât din ceruri și Te-ai întrupat, Care ai suferit de bunăvoie chinuri și Răstignire pentru păcatele noastre, dă-mi puterea să îndur suferința mea, care mi-a fost adusă nu de vrăjmași, ci de fraţii mei. Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”
Potrivit medicului care a examinat cadavrul, crima a fost comisă de două-trei persoane – unul l-a ținut, altul i-a legat mâinile și picioarele, iar al treilea i-a dat lovituri. După toate probabilitățile, ucigașii au vrut să afle unde se afla icoana făcătoare de minuni. Au fost găsite semne de tortură pe față, picioare, brațe și piept.
„Medicul ne-a arătat și fotografiile terifiante ale trupului torturat al lui Jose, [făcute] de poliție, care indicau că martirul a murit foarte încet și singur” (din mărturia protopopului Victor Potapov, biserica ROCOR, Washington DC).
Fratele José nu a fost canonizat încă de către Biserică, deși multe minuni au avut loc la mormântul său, inclusiv icoane ale fratelui José însuși care au început să dea mir, precum și copia icoanei Maicii Domnului care izvorăște neîncetat mir cu bună mireasmă.
Din câte am aflat însă canonizarea sa este în atenția Sinodului Bisericii ROCOR.
Domnul să ne învrednicească de harul acestui nou martir al Bisericii lui Hristos, pentru ale cărui rugăciuni multe suflete s-au întors la pocăință și la adevărata credință.
Să avem rugăciunile mucenicului Jose (Iosif) Munoz, alesul Maicii Domnului!

Continue Reading »