Posts Tagged 'cel mai frumos cuvant despre Maica Domnului'


Sf. Ioan Damaschin – Cuvânt prea-minunat despre Maica Domnului


Genealogia Fecioarei – din seminția lui David

Sfânta și prealăudata Pururea-Fecioară și Născătoare de Dumnezeu Maria fiind mai dinainte hotărâtă (predestinată) prin sfatul preștiutor și mai înainte de veci a lui Dumnezeu, a fost preînchipuită și mai înainte propovăduită de Duhul Sfânt prin diferite imagini și cuvinte ale profeților, în timpul mai dinainte hotărât a odrăslit din rădăcina lui David, potrivit făgăduințelor făcute către acesta; căci spune: S-a jurat Domnul lui David adevărul și nu-l va lepăda: din rodul pântecului tău voi pune pe tronul tău (Ps 131, 11; 2 Rg 7, 12); și iarăși: Odată m-am jurat întru cel sfânt al meu, că nu voi minți pe David. Sămânța lui rămâne în veac și tronul lui ca soarele înaintea mea și ca luna făcută pentru veșnicie și care este martor credincios în cer (Ps 88, 35-36). Și Isaia: Toiag va răsări din Iesei și floare se va înălța din rădăcina lui (Is 11, 1). Continue Reading »