Posts Tagged 'când ne sunt primite rugăciunile'


Iubirea de vrăjmași și rugăciunea inimii. Sf. Ignatie Briancianinov


Când te vei purta astfel, când vei iubi și te vei ruga pentru vrăjmașii tăi să le fie dăruite toate bunătățile, atât vremelnice cât și veșnice, numai atunci se va pogorî la tine Dumnezeu într-ajutor și vei călca, prin rugăciunea ta, pe toți vrăjmașii tăi, vei intra cu mintea în biserica inimii spre a te închina Tatălui în Duh și Adevăr (In. 4, 24). Continue Reading »