Posts Tagged 'calitatile unui duhovnic bun'


Cine este povățuitorul și Duhovnicul iscusit?


Din Filocalie și din cărțile de Dumnezeu purtătorilor Părinți:

Deci, tu şi tot cel ce voieşte să vieţuiască după Dumnezeu, cunoscând din aceste cuvinte, ca dintr-un ciucure, toată ţesătura aurită şi duhovnicească a fericitei ascultări, grăbeşte-te să afli, cum s-a arătat mai înainte, un învăţător neînşelător şi desăvârşit. Iar semnul celor desăvârşiţi este, după purtătorul de Hristos Pavel, hrana tare (Evrei 5, 14). Aceştia au, prin deprindere, simţurile întărite ca să deosebească binele şi răul. Continue Reading »