Posts Tagged 'caiete filocalice'


Traian Trifan: Însemnări asupra Filocaliei IX, „Scara” Sfântului Ioan Scărarul


Din caietele filocalice ale lui Traian Trifan

Vârsta Domnului – 30 de ani, Scara are 30 trepte.

Notă: numai cu mintea bucurându-se de Mintea cea contemplată prin minte

Dumnezeu răsplăteşte nu după mulţimea darurilor şi ostenelilor, ci după mulţimea stăruinţei.

Despre lepădarea de viaţa lumească

Trebuie multă nevoinţă până când mintea noastră, acest câine furios şi iubitor de plăceri, nu va ajunge la întreaga-înţelepciune, curăţie, şi la iubirea trezviei lăuntrice.

Temelia cea bună: întemeiată pe trei stâlpi: postul, nerăutatea şi întreaga înţelepciune.

Omul necăsătorit are cătuşe numai la mâini, cel căsătorit şi pe mâini şi pe picioare.

Diavolii vor să aprindă Biserica lui Dumnezeu cu acelaşi foc care se afla în ea, adică focul patimilor proprii.

Monah este acela care are trupul curăţit, gura curată şi mintea luminată.

caiete filocaliceDespre lepădarea de lume

Trei lepădări: de lucruri, oameni şi părinţi, de voile sale, de slava cea deşartă.

Despre înstrăinare, adică abaterea din lume: Înstrăinatul este un iubitor şi lucrător al plânsului neîncetat, care fuge de orice legătură, fie cu rudele fie cu cei străini. Eva, fără să vrea, e izgonită din rai căci aceea din nou ar fi dorit să guste din pomul neascultării. Să urmăm lui Lot. Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce fac voia Tatălui Care este în ceruri (Mat 12, 49)

Domnul desparte pe cei materialnici de cei nematerialnici, adică pe cei trupeşti de cei duhovniceşti.

Marele Avraam s-a înstrăinat din pământul lui, din neamul lui şi din casa tatălui său. (Fac 12, 1).

Cu neputinţă să priveşti şi la cer şi la pământ.

Visul e o mişcare a minţii în timpul când trupul stă nemişcat. Nălucirea este o amăgire a ochilor în timpul când doarme mintea, vederea unui lucru care nu există.

Cine nu dă crezare visurilor este filosof.

Despre fericita ascultare

Omul viclean este îndoit, unul pe dinafară şi altul după orânduirea inimii.

Privirea spre draci şi patimi cu ochiul neclintit şi aspru al minţii. 33-21

Arată-ţi dragostea faţă de semeni în chip gânditor înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu în chip nevăzut îl va înştiinţa pe acela despre dragostea ta.

Respectă pe cel care te-a adus la Domnul.

Adună-ţi neîncetat mintea, căci gânduri nerisipite au numai Îngerii.

Argintul cel viu, mercurul, să ne fie pildă, el se lăsă la fundul oricărui lichid şi niciodată nu se amestecă cu ceva necurat.

Sub ascultare este acela care cu trupul stă în faţa oamenilor, iar cu rugăciunea atinge cerurile. Continue Reading »