Posts Tagged 'biserica Sapientiei'


PR. CONSTANTIN SÂRBU ȘI BISERICA SAPIENȚIEI, de Monah Teodor Stănescu


Biserica Sapienţiei

Biserica Sapienţei este situată pe strada cu acelaşi nume, foarte aproape de podul Izvor. Ea este ctitoria Saftei Brâncoveanu şi a familiilor Creţulescu, Lahovari, şi Slătineanu, care aveau viile pe dealul din apropiere în vechime. Aceste familii înstărite au construit bisericuţa Sapienţei pentru sufletele lor cuvioase, ca metoc. Biserica avea o turlă care datorită cutremurelor s-a dărâmat şi nu s-a refăcut. Foarte aproape, pe deal, era Mănăstirea Mihai Vodă, ctitoria lui Mihai Viteazul. Sub Ceauşescu această biserică a fost coborâtă 9 metri (adâncime) şi translatată 253 metri. A fost amplasată vis-a-vis de biserica Sapienţei pe strada cu acelaşi nume şi înconjurată de blocurile actuale pentru a fi ascunsă credincioşilor. Biserica Mihai Vodă astăzi este aşezământul Cavalerilor Ordinului Mihai Viteazul. În chiliile Mănăstirii au funcţionat Arhivele Statului. Tot acolo a fost Închisoarea Uranus şi în apropiere ruinele vechii case Domneşti arsă. Toate aceste aşezăminte, monumente istorice, împreună cu multe case vechi ale românilor, au fost demolate, dealul şters de pe faţa pământului şi s-a construit Casa Poporului – Palatul Parlamentului actual – înconjurat de marea grădină parc. Am relatat toate aceste amănunte pentru a sublinia importanţa istorică a acestor aşezăminte şi a vechiului cartier demolat. Continue Reading »