Posts Tagged 'Avva Varsanufie'


Avva Varsanufie despre plata celor ce se ostenesc în griji materiale pentru folosul altora


Prin aceasta îţi pui sufletul tău pentru fraţi

Scrie, fiule, fratelui nostru Ioan, că-l îmbrăţişăm în Domnul, eu şi tu şi fratele nostru Ioan. Şi spune-i: Nu te descuraja în necazurile şi greutăţile trupeşti ce le rabzi şi în care te osteneşti pentru noi şi pentru obştea noastră. Căci şi prin aceasta îţi pui sufletul tău pentru fraţi şi nădăjduiesc că multă îţi va fi răsplata pentru osteneala aceasta. Şi precum l-a pus Dumnezeu pe Iosif să hrănească pe fraţii săi în timpul foametei în Egipt, aşa te-a pus şi pe tine să ajuţi mănăstirii împreună cu fiul meu Serid. Continue Reading »