PRĂZNUIRE PLINĂ DE HAR A SFINTEI CRUCI, ÎMPREUNĂ CU SFINȚII DIN AIUD. FOTOREPORTAJ


Astăzi am prăznuit Sf. Cruce nu printre oameni, ci printre sfinți, Sfinții României răstignite pe crucea prigoanei comuniste, care astăzi ne întăresc cu harul lor și ale căror oseminte glăsuiesc de pe locul gropilor comune din temutele închisori.

Mănăstirea din Aiud, închinată Înălțării Cinstitei Cruci, și-a cinstit azi ocrotitorii, sfinții mucenici din Aiud,  care au slujit cu iubire desăvârșită Crucea Domnului prin răstignirea propriei lor vieți, pe care au pus-o la picioarele lui Hristos.

Părintele stareț Gavriil Vărvăruc, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, a săvârșit slujba prăznuirii Sfintei Cruci într-un sobor de preoți și diaconi, dar și într-un sobor ales al ultimilor supraviețuitori ai gulagului comunist.

La parastasul comemorat după săvârșirea Sfintei Liturghii, au rostit câteva cuvinte însuflețite de pilda suferinței lor, Doamna Galina Răduleanu, Dl. Demostene Andronescu și Dl. Jacques Vasile Iamandi, toți foști deținuți politic, mărturisitori ai rezistenței anti-comuniste.
Mulțimea de credincioși care au participat astăzi la Aiud, veniți din toate colțurile țării și nu numai, ci și din afara ei, ne-a amintit de bucuria cu care Părintele Justin obișnuia să prăznuiască pomenirea martirilor din temnițele comuniste, aici, la Aiud: M-am bucurat mult de mulţimea credincioşilor noştri, care merg înspre Aiud să-i slăvească pe martiri. Glasul martirilor a chemat pe fiecare să se identifice cu spiritualitatea tineretului acelei generaţii. Aceşti sfinţi ai închisorilor, de la Aiud, Piteşti, Gherla, din toate puşcăriile noastre, formează cea mai măreaţă şi
frumoasă coroană pentru împodobirea ţării noastre înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt soluţia grăitoare, numai nu strigă de acolo. „Izvorârea sf. mir din osemintele lor, aşa după cum se cunosc minunile acestea, e aşa de grăitoare încât nu ne rămâne decât să le urmăm sfaturile, fapta şi eroismul vieţii lor. Acesta este de fapt un alt mesaj pentru neamul nostru. Aceştia sunt ultimii dintre sfinţii români care izvorăsc mireasmă şi vindecări în toate colţurile lumii – mesajul este să le urmăm viaţa, curajul mărturisirii. Tăcerea este mormântul pe care îl săpăm neamului nostru. Ei vin să ne arate calea”.


Post a Comment

(required. But it will not be published)