Care este cea mai mare din toate împărățiile care există? Sf. Nicolae Velimirovici – Întrebări și răspunsuri


Sf. Nicolae Velimirovici – Întrebări cu tâlc din Sfânta Scriptură

 

 1. Cine a murit de două ori?

Lazăr.

 1. Cine a murit și apoi a înviat?

Domnul Iisus Hristos.

 1. Care carte din Sfânta Scriptură este cea mai mare carte de rugăciune?

Cartea Psalmilor.

 1. Care carte din lume este cea mai puternică judecată și osândă împotriva poporului evreu?

Cea pe care însuși evreii au scris-o-Vechiul Legământ.

 1. Pe ce proroc evreii l-au tăiat cu fierăstrăul?

Pe Isaia.

 1. Cine s-a născut din tată fără mamă și cine s-a născut din mamă, fără tată?

Fiul  lui Dumnezeu în veșnicie S-a născut din tată, fără mamă, iar în vremelnicie, ca Mântuitor al lumii, din mamă, fără tată.

 1. De ce este scris în Evanghelie că Domnul Iisus a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți?

Pentru că Pronia lui Dumnezeu a avut în vedere postul musulmanilor care se referă doar la zile, nu și la nopți.

 1. Care au fost primii oameni de știință care s-au închinat Domnului Iisus Hristos?

Astrologii-înțelepții din Răsărit.

 1. Care au fost primii mucenici pentru Hristos?

Pruncii din Betlhleem – cei paisprezece mii-prăznuiți pe data de 29 decembrie.

 1. Ce a prorocit Domnul lui Iuda?

Că va fi trădător.

 1. Ce a prorocit Domnul evreilor?

Că se va pustii casa lor. Ceea ce s-a și întâmplat căci sunt împrăștiați în toată lumea ca pleava pe care o mătură vântul de pe arie, precum le-au și prorocit prorocii din vechime (cf. Isaia 5, 24; Ieremia 13, 24; Osea 13, 3).

 1. De ce Hristos, la Cina cea de Taină, a vorbit doar pentru potir: „Beți dintru acesta toți”, iar pentru pâine nu a zis toți?

Înainte văzând că romano-catolicii nu se vor împărtăși cu sângele lui Hristos, ci doar cu trupul(pâine).

 1. De câte ori s-a cutremurat pământul din pricina lui Hristos?

De două ori: atunci când Și-a dat ultima suflare pe Cruce și atunci când a înviat.

 1. De ce Domnul a băgat în Rai mai întâi pe tâlharul care s-a pocăit?

Ca să-l rușineze pe satana, care, ca cel mai mare tâlhar, a pricinuit izgonirea lui Adam și a Evei din Rai.

 1. Care este cea mai mare din toate împărățiile care există?

Cea mai mare este Împărăția lui Hristos. Aceasta este singura împărăție care crește neîncetat și doar crește fără să se micșoreze.

 1. Cine este eroul principal al dramei lumii în jurul căruia totul se învârte?

Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru și Mântuitorul Iisus Hristos, născut de Fecioara Maria și Duhul Sfânt, care a pătimit pe Cruce pentru noi și a înviat. Biruitorul satanei. Biruitorul păcatului. Biruitorul morții. Singurul nostru Mântuitor.


Post a Comment

(required. But it will not be published)