SF. GRIGORIE PALAMA: ROLUL MAICII DOMNULUI ÎN UNIVERS


În Postul Maicii Domnului, vă oferim câteva explicații teologice și duhovnicești din înțelepciunea revelată a Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor Părinți.
Astăzi aflăm prin ce anume a reușit Maica Domnului să fie mai presus decât Universul:

A adunat în Ea orice fel de virtute și toate celelalte harisme care depășesc virtutea

Așa cum la începutul lumii Dumnezeu a făcut luminătorul mare al zilei, soarele, mai întâi a creat lumina risipită în prima zi în întregul univers, după care a făcut discul soarelui și a adunat în el toată acea lumină primordială risipită, în același mod a făcut-o și pe Mama Sa, un luminător sclipind cu toată lumina virtuților, care la început era revărsată în toți cei virtuoși, și a adunat în Ea orice fel de virtute și toate celelalte harisme care depășesc virtutea.

Și câte harisme a împărțit la toți sfinții din veac și câte vrednicii au luat toți prietenii lui Dumnezeu, atât îngeri, cât și oameni, toate le-a adunat în ea însăși Fecioara și singură Ea are privilegiile tuturor.

Modul creației soarelui a fost un tip al mărețiilor ulterioare a Fecioarei

Și nu numai asta, dar și prisosește în ele atât de incomparabil, încât revarsă celor care o cinstesc haruri bogate și îmbelșugate, dăruindu-le să vadă în ea ca un disc solar cu haruri atât de mari și țâșnindu-le în bunătatea ei tot timpul haruri mai mari, și nu va înceta vreodată să dăruiască tuturor oamenilor astfel de daruri și o astfel de dispoziție iubitoare de oameni și iubire.

… Fecioara este între virtuți și între virtuoși ceea ce este soarele văzut între ceilalți luminători și ființe luminate de el, și că modul creației soarelui a fost un tip al mărețiilor ulterioare a Fecioarei.

Fecioara – un cer cu atât mai strălucitor decât toți sfinții și îngerii

Iar dacă ar vrea să privească spre Soarele înțeles cu mintea al Dreptății răsărit din ea, Hristos, Care are prin natură câte are mama Lui prin har, de îndată Fecioara va apărea un cer cu atât mai strălucitor decât toți sfinții și îngerii, pe cât este mai mare cerul decât soarele și soarele mai strălucitor decât cerul.

(Fragment din „Maica Domnului și Intrările ei în Templu – în tâlcuiri mistagogice – cuvinte și poeme”, Editura Deisis)


Post a Comment

(required. But it will not be published)