Sfinții Părinți despre frumusețea Maicii Domnului


Bineînțeles că, mai presus de orice, frumusețea Maicii Domnului constă în desăvârșirea curăției sufletești și trupești și în podoabele virtuților, însă Sf. Grigorie Palama face referire și la frumusețea trupească a acesteia:

„Se cuvenea însă, desigur, ca Aceea care avea să nască pe Cel mai frumos la înfățișare decât toți oamenii (Ps. 44:3), să fie incomparabilă în toate grațiile și să ia de la Fiul ei o frumusețe minunată a trupului și o mândrețe răpitoare, pentru că și Fiul ei avea să fie ulterior asemenea Mamei Sale în frumusețe și să fie recunoscut că este Copil al acestei pururea Fecioare, plecând și de la frumusețea exterioară a feței, astfel încât oricine Îl vedea să vestească faptul că Cel fără de tată are o astfel de mamă după trup.

Căci ce logică are ca Acela care cu cuvântul Său a împodobit întreg universul cu frumuseți atât de minunate să nu dăruiască Mamei Sale orice frumusețe pe care știa că o va lua El Însuși de la ea potrivit umanității? De aceea, Dumenzeu, Care împodobește crinii câmpului mai mult decât purpura împărătească a lui Solomon, a împodobit-o El Însuși în chip supranatural pe Mama Sa neprihănită, de la Care a luat haină de om și pe care a făcut-o locuire a fiecărui lucru frumos separat și al tuturor celor frumoase împreună.

…dar frumusețea ei vine dinăuntru…

Deși întreaga slavă a fiicei Împăratului este dinăuntru, cele dinafară ale ei erau și ele în acord cu aceasta, în felul în care lumina se revarsă dinăuntru înafară, tot așa și slava Fecioarei revărsată dinăuntru în afară arată celor care o văd cât de preafrumos este sufletul ei”.

Sf. Maxim Mărturisitorul de asemenea vorbește despre frumusețea Maicii Domnului, fără a da însă detalii prea multe ale chipului ei.

„Scriptura vorbește despre înfățișarea sa și despre podoabele ei, fiindcă totul la ea a fost minunat, faimos și vestit. Căci îi plăcea să învețe și era o ucenică bună, păstrând orice cuvânt bun, și plină de cugetare la Dumnezeieștile Scripturi și de toată înțelepciunea….

În văzul tuturor, ea s-a făcut toată plină de har, ba chiar, am putea spune, și cinstită mai presus de orice har, înțelegătoare prin privire și cuvânt, având înlăuntrul ei vedenii dumnezeiești, cu totul străină de tulburare, mânie și flecăreală, frumoasă la suflet și la trup, potrivită la înălțimea staturii, plină de toate podoabele și de toate faptele bune… nu era câtuși de puțin atinsă atunci când dorința vreunei patimi venea să tulbure sfințenia ei duhovnicească”.

Cum arăta Maica Domnului? Sf. Paisie Aghioritul ne relatează minunea în care i s-a arătat Maica Domnului în chipul icoanei din Ierusalim, Ierusalimitița.

 


Post a Comment

(required. But it will not be published)