SF. EVMENIE RIDICĂ DIN PAT UN MURIBUND


Mulțumim Doamnei Preotese Mihaela pentru mărturia trimisă redacției noastre.

„A doua zi de Paști tatăl meu era aproape de comă, în stare critică, medicii nu-i mai dădeau nicio șansă, era muribund. Sfântul Evmenie însă l-a salvat.
Cu o zi înainte, soțul meu, părintele Mihai, a adus de la curierat icoana și iconostasul pe care le comandasem în cinstea Sfântului, ca să le monteze în biserică spre închinare. Menționez că atât eu, cât și soțul meu, avem mare evlavie la cei doi mari sfinți ai zilelor noastre: Nichifor cel lepros și Evmenie Saridakis, ucenicul său.

Așadar i-am dus icoana și tatălui meu să se închine la Sfântul Evmenie care l-a salvat. După ce a sărutat icoana, tatăl meu s-a ridicat în picioare și a mers, a făcut vreo 5 ture prin cameră, el care nu mergea de luni bune și nu se putea ridica în picioare.

Mulțumim Sf. Evmenie pentru această minune și pentru dragostea sa, dăruită nouă, nevrednicilor.

Sfântul Evmenie este un mare sfânt făcător de minuni”.


Post a Comment

(required. But it will not be published)