Părintele Justin Pârvu: Lacrimile Maicii Domnului


 

Şi toate aceste icoane vin să dea mărturie de iubirea Maicii Domnului pentru noi: icoana de la Mănăstirea Rarăului, icoana de la Mănăstirea Neamţ, icoana de la Mănăstirea Hadâmbu, icoanele din Basarabia, din Ardeal, din Sfântul Munte, prin plânsul lor, sunt o continuitate a durerii Maicii Domnului şi a Mântuitorului – care a plâns cu lacrimi de sânge – pentru creştinii ce se pierd în oceanul de păgânism care stăpâ­neşte lumea din veacul nostru. Materialismul este azi atât de puternic încât omul a ajuns să nu mai fie liber, ci să se închine numai şi numai dolarului. Mărturie a balaurului care stăpâneşte lumea stau urgiile care se petrec azi în lume. Din Grădina Ghetsimani şi de pe Golgota, până astăzi, lacrimile Mântuitorului şi ale Maicii Domnului curg continuu, pentru păcatele noastre şi pentru patimile care ne stăpânesc, dar curg şi pentru durerile şi pentru greutăţile care stăpânesc Creştinătatea, pentru suferinţele prin care trece neamul nostru şi toată lumea, pentru întorsăturile şi schimbările care se produc din cauza unor duşmani cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, care lovesc de 2000 de ani credinţa noastră ortodoxă.

Cum o cinstim pe Maica Domnului

Ce ai de făcut? Ia şi citeşte o rugăciune dimineaţa, deschide Ceaslovul şi citeşte un paraclis al Maicii Domnului, două, trei catisme pe zi ca să termini într-o săptămână măcar o Psaltire, citeşte un canon al Mântuitorului, un acatist al Mântuitorului, deschide la sfârşitul Psaltirii unde este Paraclisul al doilea al Maicii Domnului care are cereri şi de sănătate şi de trezirea omului înspre pocăinţă şi e o mângâiere în acelaşi timp pentru că Paraclisul este cea mai frumoasă rugăciune în cinstea Maicii Domnului. Toate parcă merg într-o scară către cer pentru pregătirea noastră duhovnicească ca să te găseşti în faţa Sf. Potir să primeşti
trupul lui Hristos.

În Biserică omul se liniștește și se vindecă. Nu mai spun de harul sărbătorilor Împărătești și ale Maicii Domnului. Este ceva superb. Noi nu ne dăm seama câtă forță ne dă Maica Domnului și ce mijlocitoare avem.

(Fragment din cartea: Ne vorbește Părintele Justin)


Post a Comment

(required. But it will not be published)