Incep reactiile laicilor fata de Sinodul din Creta


Scrisoare IPS Teofan

IPS Hierotheos Mitropolit de Nafpaktos si Aghios Vlasios si IPS Teofan la Sf. Parascheva Iasi

     Înalt Preasfinţia Voastră , Părinte Mitropolit Teofan ,

BINECUVÂNTAȚI !

      Este pentru a treia oară când mă adresez ÎPS Voastre , fără ca să primesc nici cel mai mic semn că vă interesează ce simte şi gândeşte şi cere un suflet ortodox de la  Păstorul păstorilor pământeşti !

Oare chiar nu vă pasă de un suflet omenesc , ce strigă ? Nu vă interesează , nu vă doare că un mădular al bisericii vă cere ajutor ,e nedumerit și suferă , văzând lupii înțelegători că ne atacă?

         Eu cred că veţi da răspuns ŞI pentru mine , oaia cea pierdută , buboasă şi plină de râie , care zbiară să n-o lăsaţi , să vă întoarceţi , s-o scoateţi din smârcuri…Nu aceasta este menirea unui păstor ? E bine doar când e soare , imaşul e verde , izvorul susură pe-aproape şi lupul e departe ?

         V-am trimis două scrisori , una prin poştă , cealaltă v-a fost înmânată personal , prin care vă rugam , cu smerenie şi respect şi cu îngrijorare , să daţi voie Preoţilor să avertizeze, din faţa Sfintelor uşi ale Altarelor , că lupul ne dă târcoale , că se apropie , că acceptarea cardurilor sunt trepte de lepădare , că ni se primejduieşte mântuirea şi că dacă nu veţi striga Sfinţiile Voastre , noi , mirenii , nu vom avea nicio şansă de a fi ascultaţi !

         Am fost la mitingul anti-cip de la Bucureşti , din 14 martie2013 şi , dincolo de faptul că mulţi ne făceau semne dispreţuitoare şi indecente , deşi eram cu icoane şi sfinte cruci în mâini , și mai mulţi nu ştiau de pericolul din cipuri  – şi erau sinceri în neştiinţa lor ! – şi ar fi vrut să ştie şi se mirau de ce nu ştiu şi de ce  nimeni nu le-a spus nimic !?

         Şi de aceea mulţi , foarte mulţi , aproape toţi  au primit aceste documente diabolice, prin care sunt „adormiţi” şi conştiinţa lor nu mai lucrează şi trezvia lor , atâta cât era…nu mai funcţionează !

         Cine se face vinovat de această condamnabilă nepăsare ? Cine va răspunde în faţa lui Hristos de pierzarea acestor suflete ?

         Ne-am bucurat nespus când aţi venit în Moldova  !

Ascultându-vă predicile , am crezut că sunteţi OMUL LUI DUMNEZEU , care-şi pune viaţa pentru oile lui, mai ales când am aflat că vă place să mergeţi singuratic , prin munţi , să vă întâlniţi cu sihaştrii , să vă îmbogăţiţi din harul şi harismele lor , să vă apropiaţi , în taina sufletului ÎPS Voastre , de ceea ce vrea şi cere Hristos de la AI LUI !

         Şi a venit …piatra de încercare , turnesolul , care a arătat …adevărata faţă a lucrurilor –  Sinodul din Creta !

         Ce a fost acesta , ÎPS Voastră ?!?  O ridicare la luptă împotriva Sfinților Părinți? O revoltă împotriva Sfintelor canoane ? Sau a fost o ”nebunie spirituală” , care a aruncat în aer pacea și liniștea credincioșilor ?

         Am semnat şi eu , alături de alte numeroase  suflete îngrijorate , în 9 iunie ac. „Scrisoara către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016” , prin care făceam un apel către PF.Daniel , ÎPS Mitropoliţi , PS Episcopi şi ceilalţi Membri ai Sfântului Sinod ai BOR , punând câteva îndreptăţite întrebări , în legătură cu acel aşa-zis Sinod , cerându-vă , cu tot respectul ce vi se cuvine şi cu toată smerenia şi cu toată cuviinţa, să nu vă jucaţi cu Adevărul, să susţineţi dreapta credinţă ,  să nu primejduiţi Ortodoxia , să nu cumva să aduceţi schisma în biserica noastră prin încercarea de unire cu papistaşii şi alte grave abateri de la Sfintele canoane , ce se pregătiseră deja prin documentele ”organizatorilor ”.

         V-am trimis această scrisoare , v-au mai fost trimise şi altele , de laici ori de monahi curajoşi ( dar…NB ! de către nicio faţă bisericească , în afară de Părintele Antim , de la Mânăstirea Bistriţa  !) însă n-am văzut şi n-am auzit să fi răspuns în vreun fel , cuiva !

          Am mai auzit că aţi fost la Petru Vodă , la Agapia şi nu mai ştiu pe unde şi , impresia pe care aţi lăsat-o… nu a fost a unui curajos !  A unui Ierarh curajos !  A fost a unui om împovărat şi trist…

         Nu are rost să repet de ce e atâta îngrijorare printre ortodocşi ,  pe toate le ştiţi,  cu mult mai bine decât mine : de la modul de organizare a acestui „sinod” , la selectarea participanţilor , despre punerea la cale a unirii cu ereticii , despre atribuirea numelui de „biserică” celor care nu sunt şi nu au fost niciodată biserică, despre eterodocşi şi”istoricitatea” lor , despre teoria ramurilor… Nu teologhisesc eu gravele abateri de la această adunare ecumenistă , au făcut-o , o fac și o vor mai face alți ”puși deoparte” ai lui Hristos .

         Dar Adevărul este atacat și am dreptul să vorbesc și eu –  pentru că sunt mădular al bisericii  și nu am voie să tac ,  tăcerea ”ne va vinde ”!

         S-au rătăcit ierarhii noştri în Creta şi acum vor să ne rătăcească şi pe noi,  crezând că dacă suntem oi (cuvântătoare!) –  suntem proşti !

         Da , suntem simpli (ştiţi prea bine că în limba rusă „prostâi celovec” însemna om simplu , curat , nu tâmpit !) şi vrem şi noi să fie păstrată Ortodoxia curată , aşa cum am moştenit-o de la înaintaşi !

Adică de la Hristos ! Pentru că Hristos Ortodox a fost , este și va fi !

         Pe mine mă îndurerează faptul că tăceţi , ÎPSVoastră ! Şi tăcerea ÎPS Voastre ne doare , ne ustură! Şi ne sperie !

         Aţi fost şi sunteţi şi aţi rămas singura  noastră nădejde !

Fără ÎPS Voastră nu vom mai avea Sfântă Liturghie , Sfântă Împărtăşanie , morţii noştri nu vor mai avea nicio lumină , noi înşine nu vom mai avea parte de creştinească înmormântare – deşi…mulţi dintre cei care nu au avut parte nici de Sfânta Liturghie , nici de Sânta Împărtăşanie , murind mâncaţi de fiare , de peşti , înghiţiţi de ape, pulverizaţi de explozii…mulţi dintre aceştia , cu siguranţă , s-au mântuit ! Maria Egipteanca nu a avut nimic din toate aceste Sfinte Taine…şi – unde este Sfânta Maria Egipteanca ?!

         Dar noi nu suntem nici praful de pe tălpile rănite ale acestei Sfinte Femei , noi AVEM NEVOIE de întăriri ! Suntem slăbănogiţi duhovniceşte , s-a bătut păcatul în noi şi AVEM NEVOIE DE BISERICĂ , de Biserica noastră ORTODOXĂ , de preoţii noştri , de ierarhii noştri ! Avem nevoie de Sfintele Slujbe , din care să  luăm puteri şi lumină şi har .

         Fără SVoastre  se rupe biserica , ÎPS Voastră !

 Se rupe , poate apărea schisma , dar nu va pieri , pentru că Hristos Însuşi a spus că  „nici porţile iadului nu o vor birui ”! Adică gurile ereticilor , tocmai cei cu care vor unii să ne unească !

         Avem nevoie de Biserică , ÎPS Voastră , dar dacă nu vă veţi dezice de toate abaterile pe care le-aţi semnat în Creta…noi nu vom mai intra în bisericile care vă vor pomeni ! Şi cine va răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă ne vom rătăci ? Sau asta se şi urmăreşte ?

         Nu vom mai  intra în acele biserici pentru că acolo nu se va mai pogorî Duhul Sfânt, mâinile nu vor mai fi sfinte şi nici nu vor mai sfinţi , gurile nu vor mai spune adevărul, predicile nu vor mai putea să zidească nimic , iar a face din Sfintele noastre slujbe – spectacol…este mai mult decât tragic , este o blasfemie ! Şi o tragedie personală , a fiecărui ortodox în parte !

         Oricum , vom rămâne în Biserică , nădăjduim că tot se va găsi pe undeva, prin ţară ori prin vecini ,  vreun Preot al lui Hristos , a cărui mână sfinţită să ne curăţească de păcate ! Ori de nu , lacrimile de la rugăciune ne vor ţine loc  de  Sfânta Împărtăşanie , mila lui Dumnezeu ne va feri de păcatele grele şi…FACĂ-SE, DOAMNE, VOIA TA !

         ÎPS Părinte Mitropolit , când v-aţi făcut călugăr, nu aţi îmbrăcat oare cămaşa morţii ? Nu aţi murit pentru lume , ca să-L aşteptaţi pe Hristos , spunându-i „ Iată eu şi copiii(oile) pe care mi le-ai dat „? Nu v-aţi pus viaţa pentru noi ? Aveţi vreo oaie de pierdut?  Nu sunteţi Păstorul nostru , blândul nostru păstor ?

          Aveţi o fire blândă , sunteţi un om deosebit , aţi albit în posturi şi rugăciune , iubiţi atât de mult copiii…ce vă reţine să treceţi în calendar ?  Nu spre asta suntem chemaţi cu toţii , SĂ NE SFINŢIM ?! Noi , ca noi , păcătoşii , dar ÎPS Voastră ?!?

         A trecut o lună de la această nebunească lovitură de stat împotriva ORTODOXIEI ! Și e liniște ! Prea multă liniște ! Dar nu-i nici liniștea nici neliniștea cea bună !

Dar  nici pace nu-i !

         De ce vă este teamă să mărturisiţi Adevărul , adică să vă deziceţi public de ceea ce aţi semnat în Creta , ÎPS Voastră?

 Ne-am pus cu toţii întrebarea : Ce s-a petrecut acolo ? A stat cineva cu pistolul la tâmpla Sfinţiilor Voastre ? Sau cu barda pregătită să vă taie capul dacă nu semnaţi ? Lui Brâncoveanu i-au tăiat de cinci ori capul , şi tot îl mai are , şi e Icoană , şi ne închinăm jertfei lui  cât va mai fi suflare ortodoxă pe aceste meleaguri !

         Nu vă înduraţi , ÎPS Părinte Mitropolit , nu ne lăsaţi tocmai acum , când au tăbărât lupii !  Ieşiţi în faţă şi apăraţi ORTODOXIA ! Curajul mărturisirii de acum să acopere , în faţa lui Hristos , o slăbiciune care , cu siguranţă , v-a fost indusă de „mult prea fericitul”care a condus lucrările acestei „şedinţe de partid ecumenist !”

         Noi încă nădăjduim că sunteţi AL NOSTRU , că sunteţi curat şi că cele petrecute în Creta sunt un vis urât, din care doriţi să vă treziţi . Suntem cu ÎPS Voastră , un zid de oi care-şi pun (ele !!) viaţa pentru păstorul lor , numai nu faceţi concesii pierzătoare de mântuire !

          Rămâneţi , fiţi un reper ! Fiţi un drapel ! Ortodoxia merge spre Golgota , spre cruce , pentru acolo este locul ei , numai de acolo se ridică spre cer !  Spuneţi , precum  odinioară , bravii comandanţi :

                             — După mine , flăcăi ! ORTODOXIE SAU MOARTE !       

 

                                                   

                                            Cu adâncă smerenie , cu lacrimi şi cu nădejde ,

                                                                                        Prof. Paraschiva Rădoi

 

 1. Sf. Ioan Gură de Aur , într-un caz similar spunea că înseși oile devin străjeri ai turmei , când arhipăstorii și păstorii nu priveghează!

                                                                                IERTAȚI !

(primit pe mail)

 

 


 • Posted by geo On 2 august 2016

  Nu mai este nimic de facut cu ierarhii nostri. Sinodul BOR din septembrie 2016 va legifera hotaririle Adunarii din Creta. Asta si asteapta ei – o noua unanimitate, in care sa ne vanda credinta ortodoxa si pe noi crestinii de rand, odata cu ea. Nu ne ramane decat sa luptam noi mirenii impotriva ereticilor ecumenisti, fie ei ierarhi vanitori, preoti lasi sau mireni indiferenti. Doamne ajuta !

 • Intr-adevar doamna prof. Paraschiva Radoi si-a pus sufletul in toate cele scrise mai sus, pt. ca sa intelegem de la mai marii preotilor, pana la cel mai mic si mai neinsemnat poate dintre enoriasi, ca modelul lui Iisus l-au urmat pana in vremurile noastre doar cei cu adevarat marturisitori de credinta (preotii martiri), prin care UNUL s-a jertfit dandu-si viata pt. tara si poporul ei, pe cand acum in anul 2016, urmarea lui Hristos a cam disparut, daca se asteapta ca o tara intreaga si tot poporul ei, sa se jertfeasca si sa-i dea viata pt. unul. Nu se mai poate numi credinta adevarata voia proprie si iubirea de sine, care sunt caile cu adevarat spre lepadarea de credinta.

  Consider ca nici Iisus nu ar fi trebuit sa se jertfeasca, sa ii fie varsat sange curat si nevinovat, daca ar fi existat iubire si unitate intre mai marii preotilor fata de Iisus, care la randul lor ar fi indreptat poporul in acele timpuri spre dragoste fata de Iisus si nu spre rastignirea Lui.

  N-as vrea sa cred ca acum tot mai marii preotilor ne vor “ajuta” la acelasi mod, dupa 2016 ani, ca sa ne fie pregatite si noua aceleasi cruci, mai ales cand eu personal pe unul dintre ei il port la a mea inima mereu, pt. ca s-a jertfit prin rugaciuni, ca sa revin iar la viata, cand moarta eram!!!

  Cand unul dintre cei mari mai ales care au putere de decizie (Patriarh, Mitropolit, Episcop, Rege, Presedinte, Sef de Firma, &Co), se jertfeste macar prin cuvinte si fapte sau moare pt. binele tarii si al poporului, ne bucuram cu totii ca ne-a scapat de asupritor, insa daca nu ni se reaminteste din generatie in generatie mereu despre aceasta (precum fac de ex. musulmanii), jertfa, din care sa intelegem ca alta cale spre adevar si libertate nu poate exista, vom deveni din mari tot mai mici si mai mici, apoi robi asupriti (de la Patriarh incepand) si candva ca si multe alte adevaruri, credinta si viata noastra, doar o legenda.

  FIE DOAMNE VIOIA TA SI A NIMANUI ALTUIA, DACA NU SE SILESTE SA FACA NUMAI VOIA TA! AMIN.

 • Posted by Anonim On 12 august 2016
 • Posted by un ortodox On 22 august 2016

  Iată, de exemplu, şi anul acesta nou-calendariştii vor ține 2 zile de post în cinstea Apostolilor (contrar Tipicului), iar vechi-calendariştii – 15 zile…
  Dar cu sinodul unde s-a hotarat asta cum ramane??

Post a Comment

(required. But it will not be published)