Imagini şi înregistrări din cadrul simpozionului dedicat Părintelui Justin Pârvu, la mănăstirea Paltin Petru-Vodă


În cadrul simpozionului s-a sfinţit şi s-a deschis spre vizitare Camera Memorială închinată Martirilor din temniţele comuniste, cameră aflată vizavi de chilia Părintelui Justin, din mănăstirea Paltin Petru-Vodă, transformată în muzeu, unde mulţi pelerini vin spre vizitare, cinstind memoria Părintelui Justin, care ultimii ani din viaţă şi i-a petrecut în această chilie din mănăstirea Paltin, dedicându-se spovedaniei fiilor săi duhovniceşti şi bucurând pe fiecare pelerin ce i-a trecut pragul cu sfaturi şi binecuvântări.

I.P.S. Teodosie la ultima aniversare pământească a Părintelui Justin, 10 februarie 2013


Post a Comment

(required. But it will not be published)