96 de ani de la naşterea Părintelui Justin Pârvu! Sâmbătă, 7 februarie, Părintele Justin Pârvu, comemorat la Mănăstirea Paltin Petru Vodă


P.Justin.10.febrSâmbătă, 7 februarie, Mănăstirea Paltin Petru-Vodă are bucuria de a vă invita la comemorarea a 96 de ani de la naşterea marelui duhovnic de vrednică pomenire, Arhimandritul Justin Pârvu.
Părintele Justin s-a născut pe aceste meleaguri nemţene, în satul Petru Vodă, în ziua de 10 februarie 1919. O viaţă de 94 de ani Părintele Justin a închinat-o slujirii Bisericii lui Hristos şi neamului românesc. Pentru aceasta, în conştiinţa poporului român Părintele Justin a rămas ca o mare personalitate duhovnicească a neamului românesc.
Evenimentul de comemorare va fi găzduit la mănăstirea de maici Paltin Petru-Vodă, şi se va desfăşura conform programului:
Între orele:
7.00 – 11.00: Ceasurile, Acatistul Bunei Vestiri, Sfânta Liturghie şi Parastasul de pomenire a celor adormiţi.
11.00-12.00: Agapa frăţească în Trapeza mănăstirii
12.00-12.30: Vizitarea chiliei memoriale a Părintelui Justin, precum şi camera memorială închinată Sfinţilor martiri din temniţele comuniste.
12.30 – 16.30: Simpozionul duhovnicesc închinat memoriei Părintelui Justin Pârvu, cu tema: Întâlnirea mea cu Părintele Justin
16.30-18.00: Procesiune cu icoane şi făclii aprinse până la mormântul Părintelui din mănăstirea de călugări, Petru-Vodă, unde vom oficia o slujbă de pomenire.
Mormântul Părintelui Justin, unde odihnesc sfinţitele sale oseminte, a devenit deja loc de pelerinaj, unde credincioşii, în număr impresionant, simt nevoia să-şi aline sufletul, rugându-l în continuare pe marele duhovnic să mijlocească pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Sunt nenumărate mărturii ale pelerinilor care au simţit ajutorul minunat al Părintelui Justin de dincolo de mormânt. Aceasta este o încredinţare pentru noi că Părintele Justin a câştigat cinste şi slavă înaintea tronului lui Dumnezeu şi poate mijloci pentru toţi cei ce aleargă la al său ajutor.
Să avem parte de rugăciunile şi binecuvântarea sfinţiei sale!

Sursa: ManastireaPaltin


 • Posted by o oarecare On 4 februarie 2015

  Mult s-a ostenit parintele Justin sane invete cum sa procedam in aceste vremuri. Am primit si eu un model de informare catre CNAS pentru cei care refuza cardul de sanatate. Trebuie completat si depus pe suport de hârtie până pe data de 9 februarie 2015 la Casa Naţională de Asigurari de Sănătate, Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București .

  Către : Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N. A. S. )
  În atenţia : Domnului Director General

  Domnule Director,

  Subsemnat(ul)(a), …………………………………………………………, domiciliat în……………………………………………………………………………….., e-mail…………………………………, telefon…………………………………., vă informez ca nu accept cardul electronic de săanătate, pe care îl returnez împreună cu această înştiinţare.

  Prin îndosarierea datelor personale de sănătate în dosarul electronic şi prin utilizarea cardului electronic, voi fi expus(ă) unei serii de abuzuri care pot surveni atât ca urmare a utilizării cu rea-credinţă, cât şi scurgerii sau furtului acestor informaţii din baza de date.
  Introducerea datelor mele personale de sănătate într-un sistem global de supraveghere reprezintă totodată un atac la adresa libertăţii persoanei, o încălcare a dreptului la viaţa privată, la libertatea gândirii şi a opiniilor, la libertatea credinţei religioase şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii, garantate prin următoarele articole din Constituţia României:

  Art. 23 (1): ,,Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.”
  Art. 26 (1): „Autoriţăţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, famililaă şi privată.”
  Art. 26 (2): ,,Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”
  Art. 29 (1): „Libertatea gândirii şi a opiniilor precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrara convingerilor sale.”
  Art. 29 (2): „Libertatea conşiinţei este garantată.”
  Art. 34 (1): ,,Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.”

  Vă informez, totodată, că nu voi accepta niciun alt fel de document care are încorporat un mediu de stocarea a informaţiilor (cip, cod de bare, banda magnetică sau orice alt fel de dispozitiv electronic) pe care vor fi inscriptionate date cu caracter personal.
  Solicit alternativă la cardul de sănătate ţinând cont de cele menţionate .

  Data: Numele şi semnătura

 • OFF TOPIC – VĂ RUGĂM SĂ COPIAȚI ȘI SĂ DAȚI MAI DEPARTE ACEST VOLUM DE 50 DE PAGINI – DE CE RESPINGEM CATEGORIC CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ȘI ACTELE BIOMETRICE (CU CIP RFID), Pitești, 2015:

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/02/04/2603/

Post a Comment

(required. But it will not be published)